Петя Стоянова: Когато е справедлив един протест, постига исканията си

Петя Стоянова е секретар на синдикалната организация на КНСБ в “Автомагистрали-Черно море”, град Шумен. В продължение на няколко месеца през тази година синдикалната структура в дружеството се бори държавата да изплати неиздължени средства по изпълнен договор за ремонт на участък от магистрала “Тракия”. Забавянето доведе до затруднения за изплащане на заплати и нормално протичане на работните процеси. За да отстояват справедливите си искания, стотици работници излязоха на протест в центъра на София през август, септември и октомври, блокираха ключови пътни отсечки в страната, затвориха две магистрали, обградиха с над 100-метров национален флаг сградата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Успяха да постигнат частично решение на проблема, преговорите продължават.  

 

– Част от изминаващата година за Вас мина под знака на протести за извоюване на дължими от държавата пари? Какви са изводите и поуките и какво бихте казали на колеги от други сфери, ако се изправят пред подобен проблем?

– На колегите в други сфери бих казала, че наличието на действаща синдикална организация е единственият начин да се елиминира политическото влияние върху усилията да се уредят вземанията на работниците и служителите за заработените с честен труд от тях работни заплати.

– Кое беше по-трудно – протестът под прозорците на властта или преговорите на една маса?

– Протестът, когато е справедлив се получава. Хората насочват исканията си и енергията си  към първоизточника на проблемите. И протестът, и преговорите бяха трудни, все още проблемът ни не е решен изцяло и преговорите продължават. Предвид сложната политическа обстановка и преговорите са доста затруднени. В готовност сме за преговори и с новите управляващи.

– Каква е към днешна дата ситуацията в сектора, очаквате ли нови проблеми?

– Към днешна дата ситуацията в сектора не е никак добра. Липсва решение за плащане на неразплатените суми в сектора, които, според публично изнесените данни, са около 1,5 млрд. лева. Всички се надяваме на новия бюджет за 2022 година и актуализация на бюджета за 2021 година. Междуфирмената задлъжнялост, просрочията към финансови институции, високата цена на електроенергията, на природния газ и от там на всички основни материали задълбочават проблемите на бизнеса, който все по-често изпитва затруднения с навременното изплащане на работните заплати за персонала си.

Хората, от своя страна, трудно покриват разходите си за живот и намаляват потреблението си. Необходими са спешни мерки, така че работещите хора в България да не се окажат най-потърпевшите от икономическата, политическата и здравна криза.

– Как оценявате диалога с вашия работодател – имате ли колективен трудов договор в дружеството, предстоят ли промени по него, ще преговоряте ли за нови придобивки и ръст на заплатите?

– В дружеството има действаща синдикална организация на КНСБ, като 80% от персонала членува в нея. На всеки две години се подписва КТД, като в диалог и преговори с работодателя се договарят благоприятни условия за нашите синдикални членове, като :
1. Процент прослужено време в по-голям размер от нормативно определения;
2. Минимална работна заплата за повечето длъжности, различна от нормативно определената;
3. Допълнителни отпуски за различните длъжности;
4. Социално подпомагане на нашите членове при затруднения от финансов характер по различни причини;
5. Социално-битови придобивки, ползване на фирмени почивни бази на преференциални цени. Организиране на културни и спортни мероприятия;

Води се непрекъснат диалог и се обсъжда финансово-икономическото състояние на дружеството, така че във всеки един момент да можем да защитим работните си места и заработените работни заплати.

Заплатите се актуализират текущо, според финансовото състояние на дружеството и пазара на труда. Заплатата в дружеството е над средната за региона и над средната за сектор строителство в страната и обикновено е и над средната за България.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *