Пламен Димитров бе избран за титулярен член на Управителния съвет на МОТ

На 109-та сесия на Международната конференция на труда Пламен Димитров бе избран за титулярен член на Управителния съвет на Международната организация на труда от групата на работниците. Президентът на КНСБ е първият българин избран на тази престижна позиция в лично качество.

Управителният съвет на Международната организация на труда е изпълнителният орган на Организацията, който се избира веднъж на три години като изборът е трипартитен – представители на държавите, на работниците и на работодателите. УС заседава три пъти в годината и взема решения относно политиката на МОТ, определя дневния ред на Международната конференция на труда, приема програмата и бюджета на Организацията преди представянето им на Конференцията и избира Генералния директор.

След 1995 г. УС на МОТ се състои от 56 титулярни членове. 28 са представители на държавите, по 14 са представителите на работниците и на работодателите. От 28-те членове – представители на държавите, 10 са членове на УС по право. Това са представители на държавите с най-голяма индустриална тежест в света. Останалите 28 членове на УС от групите на работниците и работодателите се избират в лично качество, като разпределението е на географски принцип, между 4 географски региона – Азия, Африка, Европа и Америка.  От 14-те титулярни членове на УС от групата на работниците само 4 са от Европа.

През 2014 г. Пламен Димитров бе избран за Заместник-член в Управителния Съвет на Международната организация на труда и запазва тази позиция в два поредни мандата.

Президентът на КНСБ е заместник-председател и Главен преговарящ от страна на групата на работниците в Комитета за Младежка заетост в рамките на 101 сесия на МКТ (2012 г.), Комитета за преход от неформална към формална икономика в рамките на 103-та и 104-та сесия на МКТ за приемане на Препоръка №204 и Комитета по социален диалог в 107 сесия на МКТ (2018 г.).

Вицепрезидент е на юбилейната 108-ма сесия на Международната конференция на труда през 2019 г.

В рамките на 109-та сесия на Международната конференция на труда, тази година, е избран за Заместник-председател на Група „Работници“, както и за Заместник-председател на Комитета по Неравенствата в света на труда и Главен преговарящ от страна на групата на работниците по тази тема.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *