По-добра защита за фермерите с новата Обща селскостопанска политика на ЕС

На 25 юни 2021 г. бе постигнато политическо споразумение за следващата Обща селскостопанска политика (ОСП) в ЕС и за пръв път от съществуването на тази най-стара общностна политика бе договорено в нея да се включат условията на труд на милиони работници, съобщиха от Федерацията на независимите синдикати от земеделието към КНСБ.След поне две десетилетия настойчиви и последователни действия на синдикатите от Европейската секторна федерация на земеделието, храните и туризма ЕФФАТ, след много дебати, преговори, триалози, формални и неформални срещи, най-сетне милиони селскостопански работници, в това число 4 милиона сезонни работници, ще присъстват в новата ОСП.

Благодарение на подкрепата и мобилизацията на земеделските синдикати от цяла Европа, съюзници и съмишленици за изграждане на нова и социално-отговорна и справедлива Европа, най-накрая беше възможно да се постигне ОСП, която да противодейства на нарушаването на правата на работниците. Федерацията на независимите синдикати от земеделието, ФНСЗ е активен участник в целия процес – и на европейско, и на национално ниво – на обсъждане и политически натиск за позицията на България в Съвета за по-справедлива ОСП.  Проявеното внимание към социалната условност по време на последните два триалога от страна на България е особено положителен знак и за милионите български сезонни работници в европейското земеделие, казаха от ФНСЗ.

Жалко е, че поради противопоставянето на Съвета, държавите-членки ще започнат да прилагат социалната обвързаност доброволно от 2023 г. и  едва от януари 2025 г. това ще стане задължително. Въпреки това, европейските синдикати се мобилизират и ще работят, за да ускорят процеса на въвеждане на социалната условност във всяка държава членка още през 2023 г.

Социалната условност означава трудови и социални стандарти в европейското земеделие. Означава спазване на човешки и трудови права на милиони земеделски работници.

Заедно с механизма за социална обвързаност още няколко важни социални елемента вече са част от политическия договор:
• Фермерските консултантски служби ще трябва да предоставят информация на фермерите за условията на труд и за информация, която трябва да се предоставя на работниците.
• Държавите-членки ще имат възможност да насърчават подобряването на условията на работа и заетост като част от техните секторни политики.

По темата за Зелената архитектура на ОСП синдикатите приветстват по-силна връзка между ОСП и амбициозните екологични цели на Зелената сделка и стратегията „От фермата до вилицата” и поставят изискване работниците по хранителната верига да са активна част от нея.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *