Половината от служителите до 41 г. обмислят да напуснат работата си тази година

Служителите преоценяват ролята на работата в живота си с промяна в уравнението „струва си“ – какво искат хората от работата и какво са готови да дадат в замяна. Това показва последният доклад на Microsoft за тенденциите в работата (Microsoft Work Trend Index) за 2022 г. Всъщност проучването разкри, че 49% от работниците от поколенията Z и Y вероятно ще обмислят смяна на работодателя си тази година.

Работещите от поколенията Y (милениали) и Z сега са на възраст между 18 и 41 г. и представляват голяма част от настоящата работна сила.

Възниква нова тенденция – свобода и гъвкавост

Въпреки че доклада разкри, че всички работници искат повече гъвкавост, той показа, че хората от поколенията Y и Z са най-благосклонни към тази промяна. Резултатите сочат, че 49% от работещите от поколението Z вероятно ще обмислят преминаване към хибриден модел на работа на настоящата си позиция, а 46% вероятно ще преминат към дистанционна работа. Tе отдават по-голямо значение на свободата да избират кога и къде да работят.

Приоритетите се променят – благосъстоянието и култура на работното място вече имат по-голямо значение

Работниците от поколенията Y и Z искат не само гъвкавост. Докладът установи, че след заплащане тези служители търсят, като приоритети на работното място, положителна култура (46%), благосъстояние (42%) и усещане за цел или смисъл (40%).

Напускането е опция – ето защо предприятията трябва да направят промяната

Проучването разкрива също, че поколението Z и милениалите са склонни да гласуват всячески, за да изразят мнението си. Всъщност почти половината от тях в Европа (49%) вероятно ще обмислят нов работодател тази година в сравнение със средното ниво за региона на ЕМЕА от 36%. Други 31% от служителите от поколението Z вероятно ще се преместят и ще си намерят работа, която им позволява да работят от разстояние.

Следващата голяма стъпка е хибридната работа 

Работниците от Поколенията Y и Z съставляват голяма част от настоящата работна сила и вероятно все повече ще заемат ръководни позиции.

За да привлекат най-добрите таланти – сега и в бъдеще, организациите ще трябва да адаптират работните си практики, за да отговорят на новите очаквания на служителите. Ето защо ръководителите в човешките ресурси и бизнес лидерите ще трябва да създадат организации, в които тези групи да се чувстват ангажирани с усещане за смисъл и с лоялност.

Успешното посрещане на нуждите на служителите ще изисква промяна в мисленето на HR и бизнес лидерите. Това включва преосмисляне на начина на работа на екипите, ролята на офиса и овластяването на мениджърите.

 

С нарастващото значение, което се отдава на положителната култура на работното място и желанието за гъвкавост, лидерите ще трябва да адаптират начина на работа на своите екипи, за да гарантират, че служителите и мениджърите имат яснота за своите роли и отговорности, както и яснота за това как работи хибридната работа.

Въпреки това малко компании (едва 27%) са създали екипни споразумения, които ясно да определят тези нови норми. За да изградят ефективни хибридни екипи, мениджърите ще трябва да въведат екипни споразумения. Те трябва да определят „защо“, „кога“ и „как“ в офиса. Това означава да се постигне съгласие относно целта на сътрудничество на място, да се създадат екипни споразумения за това кога да се събират на място, да се определи етикетът на хибридните срещи и да се преосмисли как пространството може да играе поддържаща роля.

Целта на тези споразумения е да се гарантира, че всички имат еднакво удовлетворяващо преживяване на работното място, независимо дали са в офис или работят от разстояние.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *