Повишаване на заплатите и солидарността приоритети на новия синдикален лидер в Европа

Повишаването на заплатите и по-голяма солидарност – това ще са приоритетите  на новия лидер на Европейската конфедерация на профсъюзите Естер Линч.

Тя бе назначена за Генерален секретар на 6 декември, след като предшественикът ѝ Лука Визентини бе избран за Генерален секретар на Международната конфедерация на профсъюзите на 21 ноември.

Линч е втората жена Генерален секретар на ЕКП и първият представител на Ирландия. Синдикалния си път започв, когато работи във фабрика за микрочипове през 80-те години на миналия век. След това в продължение на две десетилетия работи в Ирландския конгрес на профсъюзите, където се занимава с договарянето на националните споразумения за заплатите и социалното партньорство в Ирландия, както и с отговора на синдикатите на атаките на Тройката (Европейската централна банка, Европейската комисия и Международния валутен фонд) срещу заплащането и колективното трудово договаряне преди десет години. Присъединява се към Европейската конфедерация на профсъюзите през 2015 г.

Линч ще засили натиска върху Европейската комисия, за да гарантира, че синдикатите ще имат активно участие във вземането на решения и че социалният диалог е в основата на амбициозна и последователна индустриална политика, насочена към укрепване на реалната икономика, промишлеността и услугите, подкрепени от основни обществени услуги. Тя ще се бори за антикризисни мерки, основани на солидарността, за да се гарантира, че Европа ще излезе заедно от кризата с разходите за живот.

Предотвратяване на още едно загубено десетилетие

Новият Генерален секретар на ЕКП ще се бори да предотврати още едно загубено десетилетие на строги икономии и вместо това ще настоява за политики, които поставят Европа на страната на работещите хора, включително:

  • постигане на справедливо заплащане и премахване на икономическата несправедливост чрез общоевропейска инициатива за насърчаване на ползите от колективното трудово договаряне
  • осигуряване на равно заплащане за труд с еднаква стойност, за да се сложи край на подценяването на труда, полаган предимно от жени
  • възстановяване на сигурността на заетостта и спиране на разпространението на фиктивната самостоятелна заетост и други “нови” форми на заетост, които подкопават трудно извоюваните права
  • нови права на работниците и синдикатите за да предвиждат и управляват промените на работното място, и справедлив преход с реална защита на работниците и регионите, засегнати от прехода към нисковъглеродна икономика.

При встъпването си в длъжност Естер Линч заяви: “Знам колко е спешно да създадем Европа, в която трудът се цени, където всяка работа е добре платена, сигурна и удовлетворяваща, а не се разглежда само като разход, който трябва да се намали. Единственият положителен път напред за Европа, свободна от крайната десница и авторитаризма, е да вървим към работни места с по-високо заплащане, по-добри условия и по-силни права. Под мое ръководство ЕКП ще работи усилено за всички работещи и техните общности. Убедена съм, че синдикатите и колективното договаряне предлагат най-добрия начин за работещите да подобрят живота си и че работейки заедно, можем да съберем политиците и работодателите на масата за преговори, за да изградим една по-справедлива Европа за работещите. За мен е чест да бъда избрана за Генерален секретар на ЕКП.”