Преподписан бе отрасловият КТД за средното образование

На 6 декември 2022 г. Министерството на образованието и науката и национално представителните синдикални и работодателски организации в системата на предучилищното и училищното образование преподписаха клаузите на действащия от 26 ноември 2020 г. до 26 ноември 2022 г. отраслов Колективен трудов договор.

С него се запазват постигнатите договорености на национално ниво. Настоящият КТД влиза в сила от 26 ноември 2022 г. и неговото действие ще продължи до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. В тримесечен срок след влизане в сила на Закона за държавния бюджет страните предприемат действия за изменение на настоящия КТД съгласно §3 от Преходните и заключителните разпоредби, посочени в него.

„Преподписването на отрасловия КТД беше единственият вариант, с който образователните институции могат достойно да приключат финансовата 2022 г., без да бъде ощетен нито един работещ в системата. Както и да се запази достойнството, авторитета и самочувствието на българския учител“, изтъкна д.ик.н. Янка Такева, председател на Синдиката на българските учители.

Такева изрази своето удовлетворение от изразената позиция на проф. Сашо Пенов, министър на образованието и науката и председателите на работодателските организации, за тяхната професионална подкрепа и съдействие да бъде реализиран най-значимия акт на социално партниране за системата на образованието – настоящият отраслов КТД.

Надявам се да имате успех и разчитам на вашата позиция при залагането на параметрите в бюджета за 2023 година да отстоявате искания в полза на учителите, на директорите, така че в системата да има достойни условия на труд, каза след подписването министърът на образованието и науката проф. Сашо Пенов.

Синдикатът на българските учители е сред активните участници в националните протестни действия на синдикатите за приемане на нов бюджет за следващата година и увеличение на възнагражденията на работещите в обществения сектор.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *