Проучване: 43% от служителите по света готови да напуснат настоящата си работа за по-висока заплата

Служителите имат все по-доминираща роля на глобалния пазар на труда. 43% от тях споделят, че е вероятно да напуснат настоящата си работа през следващите 12 месеца, водени най-вече от желание за по-високо възнаграждение, по-добри кариерни възможности и гъвкавост.

Това е едно от заключенията на ново проучване на EY-Work Reimagined, което показва как компаниите в световен мащаб отговарят на продължаващата трансформация на трудовия пазар по света. То обхваща повече от 1500 бизнес лидери и над 17 хил. служители в 22 страни и 26 индустриални сектора, което го превръща в едно от най-големите в световен мащаб проучвания на пазара на труда.

Силата на служителите расте

Проучването показва, че компаниите се опитват да отговорят с ефективни политики за хибриден модел на работа, фокусират се върху производителността и кариерното развитие, но въпреки това се наблюдава промяна в баланса на силата в полза на служителите. 42% от служителите участвали в проучването, заявяват, че е необходимо увеличение на възнагражденията, за да се намали текучеството на персонал, докато само 18% от работодателите са съгласни с тази теза.

22% от работодателите споделят, че искат служителите да се върнат в офиса пет дни в седмицата, докато 80% от служителите очакват да работят дистанционно поне два дни седмично.

32% от работодателите са успели да повишат производителността и корпоративната култура, чрез хибриден модел на работа и инвестиция в удобства и технологии на работното място.

Налице е разминаване между приоритетите на работодателите и тези на служителите, отчита още проучването. Работодателите поставят акцент върху знанията и уменията на служителите, гъвкавите модели на работа, психическото благосъстояние на служителите, както и безопасността на работното място.

Търсенето на по-високо възнаграждение изпреварва желанието за гъвкавост

Основната мотивация за служителите за търсене на нова работа е желанието за по-високо възнаграждение. Повече от 1/3 от търсещите нови роли служители споделят, че основната им цел е увеличението на месечното им възнаграждение, а 25% споделят, че търсят израстване в кариерата. На по-заден план остава мотивът за смяна на работата в търсене на гъвкавост в работния процес, вероятно тъй като повечето анкетирани вече работят за компании, които предлагат тази опция под някаква форма. Само 19% от анкетираните са отбелязали, че търсят възможност за отдалечена работа при потенциалния нов работодател, докато 17% казват, че програмите за благосъстояние ще ги подтикнат да сменят работното си място.

Ускоряващата се инфлация, по-широкото прилагане на отдалечени модели на работа, както и по-ниските бариери за намиране на нова работа допринасят за това служителите да очакват увеличение на заплащането. 79% от анкетираните служители отбелязват, че е необходимо увеличение на общото възнаграждение и в резултат на пандемията. 83% от работодателите също смятат, че пандемията е ускорила необходимостта от промени в политиките за възнаграждения, които работодателите разглеждат в по-широк аспект, включващ целия пакет от придобивки като договорените възнаграждения, социалните разходи, разходите инвестирани в програми за поддържане на благосъстоянието на служителите, възнагражденията за платен отпуск и други.

Разглеждайки различните възрастови групи в изследваните страни, служителите от поколение Y и Z (родените съответно от началото на 80-те до средата на 90-те и от средата на 90-те до 2010 г. – бел. ред.) в САЩ са най-склонни да напуснат работата си тази година (53%). По отношение на секторите, най-нетърпеливи да напуснат са хората, работещи в технологичния и хардуерния сектор (60%).

Нарастващи пропуски в уменията и недостиг на таланти

58% от работодателите, участвали в проучването, са съгласни, че е много важно компанията да има дългосрочна стратегия, за да си подсигури служители със специфични умения, необходими за развитието на бизнеса. 3/4 от тях също споделят, че са готови да наемат служители от други страни и да им позволят да работят отвсякъде, ако не намират подходящи таланти на родния пазар. Малко повече от 1/5 от анкетираните работодатели (21%) смятат, че подобряването на възможностите за придобиване на нови умения и знания ще помогне за справяне с текучеството на персонал.

Натиск за връщане в офиса

Въпреки продължаващата промяна към гъвкави работни модели 22% от анкетираните работодатели казват, че искат служителите да се завърнат и прекарват 5-те работни дни седмично в офиса. Въпреки че нежеланието да работят дистанционно сред служителите е намаляло (от 34% на 20%), повечето служители (80%) искат да работят дистанционно поне два дни в седмицата.

Повишаване на производителността и корпоративната култура

Проучването на EY разкрива, че 32% от работодателите са успели да подобрят както корпоративната култура, така и производителността в компаниите си. Те постигат това, като гарантират, че техните лидери имат споделено разбиране за проблемите и стратегиите в компанията (94%). Други двигатели на техния успех включват хибридната работа (90%), инвестициите в удобства (39%) и подобряване на технологиите на работното място (45%), както и предоставянето на по-голяма самостоятелност на служителите (44%).

„Работодателите както в България, така и по света, ще трябва да се адаптират към променените модели на работа и нужди на служителите. Намирането на правилния баланс между очакванията на служителите, реалностите на пазара и възможностите на компаниите са в основата на успешната стратегия за задържането на служителите“ , споделя Милена Благоева, съдружник в данъчния отдел на EY.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *