Проучване на ЕКП: Политиките на ЕС в областта на конкуренцията пренебрегват работниците

В нов експертен доклад на Европейската конфедерация на профсъюзите се посочва, че неуспехът на правоприлагащите органи на ЕС в областта на конкуренцията да оценят и да се справят с въздействието на нарастващата корпоративна власт върху работниците допринася за намаляване на заетостта, заплатите и условията на труд.

Корпоративната власт е достигнала най-високото си ниво за всички времена, като политиките в областта на конкуренцията не правят почти нищо, за да обърнат тази тенденция, позволявайки на компаниите да нанасят удари върху потребителите чрез прекомерно повишаване на цените и позволявайки на доминиращите фирми да оказват натиск за намаляване на заплатите и условията на труд.

В допълнение към предишните политики на ЕС за строги икономии, които намалиха обхвата на колективното договаряне, настоящите политики за конкуренция отслабват способността на работниците да се договарят за справедлив дял от корпоративните печалби. Този нарастващ дисбаланс между корпоративната и трудовата сила има пряко въздействие върху разпределението на доходите, което води до по-високи равнища на неравенство в ЕС.

Проучването на ЕКП показва недостатъците на политиките относно конкуренцията, които са насочени единствено към ефективността на бизнеса и интересите на потребителите, и подчертава необходимостта от внимателно разглеждане на политиките за конкуренция на ЕС от гледна точка на пазара на труда.

Докладът, който се представя днес, препоръчва:

  • Комисията следва да прилага тест за оценка на риска от прекомерно небалансирани отношения между дружествата и тяхната работна сила при всяко решение за сливане.
  • Въвеждане на поведенчески корективни мерки, като например по-голям обхват на колективното договаряне и признаване на синдикатите, за да се възстанови равновесието на силовите отношения на пазара на труда.
  • Сливанията следва да бъдат отказвани, когато монополното положение на пазара на труда не може да бъде преодоляно чрез поведенчески средства за защита.
  • Контролът върху държавните помощи следва да включва социални условия, които задължават дружествата, получаващи публична подкрепа, да докажат, че допринасят за качествени работни места, добри заплати и справедлив преход за работниците.
  • Въвеждане на тест за обществен интерес в конкурентното право, като се отчита способността на дружествата да налагат цени, надвишаващи пределните производствени разходи, или да получават извънредни печалби.

“Корпоративната власт е на изключително високо ниво, което позволява на предприятията да повишават цените и печалбите си, като в същото време намаляват заплатите и условията на труд. Кризата с разходите за живот, причинена от комбинацията от “алчна инфлация” и ниско заплащане, показва пагубните последици от прекомерната корпоративна власт за мнозинството европейски граждани”, заяви Изабел Шьоман, конфедерален секретар на ЕКП.

По думите ѝ антитръстовите насоки на Комисията от 2022 г. относно колективните трудови договори на самостоятелно заетите лица представляват стъпка в правилната посока, но интересите на работниците трябва да се вземат предвид във всички области на правоприлагането в областта на конкуренцията.

“Сливанията, антитръстовият контрол и контролът на държавните помощи вече не могат да се осъществяват, без да се вземат предвид работниците и по-широкото въздействие върху икономиката и обществото. Реформите в областта на конкуренцията са необходими не само в светлината на цифровия и екологичния преход, но и за да се осигурят по-социално отговорни пазари”, категорична е Шьоман.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *