Проучване на ИССИ: Цените на хляба в началото на юли намаляват средно с до 6%

В периода 06-09.07.2022 г. ИССИ на КНСБ проведе експресно проучване относно настъпилите промени в цената на хляба след гласуваната мярка с актуализацията на държавния бюджет за 0% ДДС върху хляба и брашното. В обхвата на проучването са 20 областни града, малки и големи търговски обекти в тях. Наблюдавани са пет вида хляб, като са отчетени грамажите с оглед калкулиране на цената за килограм (т.е. подаденият грамаж и цена за съответния град се преизчислява в килограм).

Резултатите от изследването като цяло потвърждават намаляването на цените на хляба. Наблюдава се обаче силна диференциация в намалението между вида на търговските обекти и между отделните области. Макар и на места да се наблюдава спад до 20% в продажните цени, то осреднените стойности за 20-те града показват по-слабо намаление в диапазон 2 – 6%.

В сравнение с вида на търговските обекти по-силно изразено намаление има в големите търговски обекти (София, Пловдив, Перник, Разград, Пазарджик), в които достига до 20%. Докато в наблюдаваните малки търговски обекти се регистрира символично намаление и преобладават градовете, при които цените се задържат на същите нива.

Различия в степента на намалението се наблюдава и по видове хляб. Прави впечатление, че при типовия хляб няма спад, а по-скоро цените се задържат на същите нива спрямо месец юни.

Таблица за средните изменения на цените на хляба в големите и малките търговски обекти спрямо края на юни 2022 г.

Намаление на цените, в %
в Големи търговски обекти, в %  в Малки търговски обекти , в %
Хляб “Бял”, брашно тип 500 -2,1 -0,5
Хляб “Добруджа” от брашно тип  700 -5,2 -2,4
Типов хляб  от брашно тип 1150 -0,2 0,0
Хляб ръжен/ царевичен -4,1 -2,9
Хляб бял, пълнозърнест -6,4 -6,4

 

След допитване до хлебопроизводителите от наблюдаваните региони се очертава нагласата за допълнително намаляване на цените след 11 юли. Производителите от Добрич и Кърджали пък не дават заявка за спад на цените. Според тях това се дължи както на по-ниската продажна цена в тези населени места, която изостава спрямо отчетената в страната, така и на по-високите разходи за брашно, ток, газ, вода, горива, работни заплати. От изключителна важност е и спускането на методически насоки за прилагането на мярката. Според хлебопроизводителите е нужна разяснителна кампания за приложението ѝ по веригата.

Резултатите от проучването се подкрепят от данните на КЗП от направените проверки в периода 02-05.07.2022 г. Част от търговските вериги веднага са намалили цените с 20% на всички видове хляб вследствие на въведената нулева ставка на облагане. Отчетеното намаление не е резултат от текуща промоционална акция и се очаква да се задържи в дългосрочен план.

От Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите потвърдиха намаляването на цените. Според тях от 11 юли се очаква то да е факт във всички търговски вериги и за всички разновидности хляб. От Съюза защитиха няколко тези: липсата на намаление ще е индикатор за това кои са производителите на „светло“ и кои в „сивата икономика“, но и кои вериги/продавачи „спекулират“ и задържат цената; възможно е ново намаляване на цената на хляба след ефективното прилагане на нулевата ставка за зърнопроизводителите (т.е. в компонентата на брашното).

В заключение – намалението на цените на хляба е факт, но все още е слабо разпространено във всички търговски обекти. Очакванията са през следващите седмици да обхване всички градове и търговски обекти макар и в различна степен.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *