Проучване на КНСБ: 50% от синдикалните председатели са ваксинирани към началото на ноември

Близо 50% от синдикалните председатели на КНСБ в предприятия в цялата страна са със завършен ваксинационен цикъл. Зелен сертификат пък притежават 60 на сто.

Това показват резултатите от проучване на КНСБ, проведено от 29 октомври до 8 ноември тази година сред 1115 председатели на синдикални организации на конфедерацията. Целта му бе да се проследят нагласите и готовността за реакция на работещите на действащите към момента мерки за контрол на разпространението на ковид пандемията. Преобладаващите участници са от необластни центрове, отговорите от синдикални председатели в областни центрове са 40% от всички.

Изследването показва, че близо 50% от анкетираните са със завършен ваксинационен цикъл с поставени предвидените дози за ваксинация и имат издаден зелен сертификат. Близо една четвърт от анкетираните или 23,6% са преболедували, без да правят по-нататъшни постъпки за допълнително ваксиниране. Не са се ваксинирали и не желаят да се ваксинират 15,8%. Планиращите ваксинация в бъдеще са 7,9%, а тези които заявяват, че са избрали да не се ваксинират по здравословни причина са 3,7% от запитаните.

 

Близо 60% от запитаните имат издаден зелен сертификат, като от тях 11,2% са заявили, че са го получили като преболедували, а 1,5% са предпочели зелен сертификат след извършен PCR или антигенен тест. Останалите са се снабдили със сертификата след завършен ваксинационен цикъл.

От посочилите, че са се срещнали с вируса, преболедували са го и не са направили допълнителни постъпки за ваксинация, със зелен сертификат са се сдобили само половината. 51,3% са прекарали вируса и не са били отразени в системата и към момента са без нужния сертификат.

Към момента на изследването вариантът за издаване на сертификат след направен PCR и антигенен тест остава непопулярен, което е видно и при заявилите, че са неваксинирани и нежелаещи ваксинация, отново само 2,2% прибягват до краткосрочния вариант на сертификат.

Изследването показва, че към момента преимуществено в предприятията няма подсигурен безплатен тест, при близо 70% от запитаните, но за сметка на това близо 80 на сто казват, че не изпитват затруднения при изпълнение на работните си задължения. Малък е броят на работещите, които са посочили, че изпитват затруднения и те се изразяват в неподсигурен от работодателя безплатен антигенен тест в някои предприятия. На доста места се изисква тестът да е направен в лаборатория, което води и до забавяне при стартиране на работния ден. Особено сложно става изпълнението на тази хипотеза за производства, стартиращи в ранните часове на деня.

При запитване на анкетираните за обема на отсъствие на персонала при различни хипотези резултатът е, че повече от половината работещи са на работното си място, като най-малко отсъстващи има при хипотезата за работа от разстояние. Останалите близо 50% от анкетираните твърдят, че имат отсъствия в различен обем на персонала по зададените критерии. Най-много са предприятията, в който една трета от персонала отсъства поради издаден болничен лист или поради карантина за прекаран Ковид или контактност на заболяването. Предприятията, в които е въведен дистанционен режим на работа за половината и повече от половината работещи, са 17,2% от запитаните.

 

На запитване дали е нарушен ритъмът на работа в предприятието, като цяло запитаните сочат, че не изпитват затруднения в трудовия си процес. Тези, които сочат негативно влияние на атмосферата на работното място, поради въведените мерки, основно са посочили натоварването с допълнителна работа като основна причина. На следващо място посочват периодичното отсъствие на персонал. А удължено работно време и липса на синхрон между присъствена  работа и работа от разстояние са класифицирани като не толкова влияеща причина за нарушение на трудовия процес, като анкетираните най-много са се затруднили при определянето на “Липса на синхрон между присъствена работа и работа от разстояние” дали тази форма води до нарушение на работната среда и са посочили отговор “Не знам”.

Относно оценката на предприетите до момента мерки най-силно се откроява отговорът, че те са закъснели, недостатъчни и неефективни – цели 45,7 на сто, следвана от противоположното мнение за адекватност на мерките спрямо обстановката с 23,1%. 16,8 на сто смятат че мерките са прекалено рестриктивни, а 14,5% от запитаните не могат да преценят.

Попитахме анкетираните дали са осигурени достатъчно мерки за защита на работниците от  разпространението на вируса в тяхното предприятие като повече от половината са отговорили, че са напълно осигурени, а с “Донякъде” отговарят 40,2% от запитаните. Липса на досатъчни мерки срещу разпространението на вируса посочват 5,8% от анкетираните.

Междувременно на свое заседание на 17 ноември Координационният съвет на КНСБ прие позиция по въведените мерки и ваксинацията в страната.

В нея се казва:

Научните факти и медицинските специалисти са категорични, че ваксините предпазват, като могат да предотвратят тежко протичане на заболяването и да намалят броя на хората, приети в болница с усложнения. Данните за България сочат, че едва 8–10 % от постъпващите в болница са ваксинирани, и то само с една доза, а смъртността при ваксинираните е 1–2 %.

Броят на заразените през последните седмици се покачи застрашително и това буди тревога за евентуалните последствия както за здравето ни, така и за заетостта и доходите. Нов сериозен ръст на заболелите крие риск от въвеждане на ограничителни мерки и затваряне на работещи бизнеси. Чрез ваксините имаме възможност да променим това.

Последните данни показват, че никога в нашата страна не е имало толкова много заразени и починали от COVID – 19 за ден, което се дължи на забавеното въвеждане на мерките, което ще доведе до много по-сериозни последствия за здравната ни система, бизнеса и работещите. Ето защо в настоящата обстановка, при наличие на заплаха, застрашаваща живота и здравето на работещите в България, е не само допустимо (както потвърди Европейският съд за правата на човека и българският Върховен административен съд), но и необходимо да се въвеждат ограничения с цифровите COVID сертификати на ЕС (зелени сертификати), за да се запазят здравето и живота на населението.

В настоящата обстановка зелените сертификати се явяват една по-благоприятна алтернатива на по-тежките мерки, прилагани по-рано – ограничаване правото на придвижване, затваряне на обекти с обществено предназначение, затваряне на отделни бизнеси и пр., които се отразиха изключително негативно на икономиката, заетостта и доходите в България.

Категорично настояваме в спешен порядък заповедта на министъра на здравеопазването от 3.11.2021 г. да бъде допълнена с клаузи, които уреждат осигуряването на безплатни антигенни тестове за работодатели и за работници, включително безплатното пробовземане на антигените тестове от лабораториите или на място в предприятието, когато във всеки един случай такова изискване произтича от законова разпоредба или от заповед на държавен орган с оглед упражняване на съответната професия.

Ваксинирането е доброволен акт и трябва да остане такъв. От нашата обща отговорност зависи дали ще спрем поредната ковид вълна, затова КНСБ настойчиво призовава работещите български граждани да се ваксинират.

КНСБ апелира всички работници и служители да бъдат с повишена лична и професионална отговорност към живота и здравето на работното място, да пазят себе си и околните. Да спазват законовите изисквания за използване на зелен сертификат – чрез провеждане на лабораторни изследвания за инфекция със SARS-CoV-2 и/или чрез завършен ваксинационен курс.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *