Радостин Павлов: Там, където има КТД, работниците са по-добре заплатени и защитени

– Каква е равносметката за дейността на Регионалния съвет в Шумен за изминалата година? Каква бе тя за работещите в областта?

– Изключително динамична бе 2022 г. както за КНСБ, така и са РС на КНСБ Шумен.

Област Шумен обхваща 10 общини, 8 града и 151 населени места. КНСБ винаги е била партньор в съветите за сътрудничество към ДБТ, в областните съвети по заетост, условия на труд, за хората с увреждания  и не на последно място в експертните съвети към Инспекцията по труда. Тук може би е мястото да кажа, че предизвикателство в мандата ще бъдат общинските съвети за тристранно сътрудничество, които липсват във всички общини на област Шумен, липсва и областен съвет за сътрудничество към областния управител. Ние от РС на КНСБ Шумен винаги сме търсили ефективни решения на проблеми със заетостта, защитата на трудовите и социални права, както на синдикалните членове така и на гражданите.

Работим и по синдикализацията, колективното трудово договаряне и колективни трудови спорове. През годината имахме от всичко. По повод протестната акция на КНСБ „Да защитим доходите от инфлацията и работните места в кризата!“ сме подали 14 искания за увеличение на възнагражденията.

През 2022 г. постигнахме ръст на възнагражденията за нашите синдикални членове в системата на здравеопазването, социалното осигуряване, подпомагане и грижи, в РИМ, библиотеките и т.н  За нас е много важна устойчивостта, запазването на синдикалните членове, консултирането и превенцията на трудовия спор и конфликт на работното място. Смея да твърдя, че в структурите, където има синдикални организации и колективно трудово договарянеq синдикалните ни членове са по-добре заплатени и по-добре защитени. В този смисъл годината за синдикалните ни членове е по-добра от работещите на места без синдикална организация и КТД.

Синдикализацията в областта за КНСБ е 17% при общо 44 638 наети лица.

За съжаление, имаме и случаи на действия, които спокойно можем да наречем антисиндикални и в нарушение на Конституцията в частта на правото на сдружаване.

– Какво предстои за синдикалните членове в областта през тази година? 

– За голяма част от синдикалните ни членове предстоят обучения, като се започне от дигитални базови компетенции и се стигне до обучение за спецификите в ранното детско развитие, закона за закрила на детето, безопасни и здравословни условия на труд, КТ и КСО.

Предстоят преговори за колективни трудови договори в големи предприятия в реалния сектор и в много от делегираните дейности, общините и в системата на образованието. Предстоят и срещи по плана за синдикализация и надявам се да се похвалим с  новоучредени синдикални организации.

Какви сигнали получавате, кои са секторите, в които има напрежение?

– Сигналите, които получаваме, са свързани предимно с неизплатени възнаграждения и обезщетения при пенсиониране или на друго основание. Получаваме и сигнали, свързани с работното време, отпуските – режим, давност, начин на ползване, питания за работното и представително облекло, изплащане на допълнително възнаграждение за нощен труд и др. Имаме и случаи, свързани с нарушения на финансовата дисциплина, неспазване на процедури по КТД и неспазване на договорености в Колективни трудови договори. Има напрежение в системата на здравеопазването, по отношение на възнагражденията в МБАЛ  – Шумен, входираните предложения за промени в Закона за предучилищното и училищно образование, касаещи структурата и организацията на детските ясли. В “Български пощи” също по отношение на възнагражденията.

– Има ли съкращения във фирми в региона и проблеми, свързани със заетостта?

– Информация за съкращения във фирми в региона за радост на работещите и наша, разбира се, към настоящия момент нямаме. Безработицата в областта е 7,6%, а за град Шумен – 2,8%. За Каолиново обаче е 37,8%!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *