Ръст на сигналите за лоши условия на труд и работа без договор в приложението VOX

Сигналите за нарушения в категорията “Лоши условия на труд” на приложението VOX КНСБ имат най-осезаем ръст от всички подадени от началото на тази година, показва разбивка на данните в него.

Ръстът е с 4,7% спрямо миналата година и показва отражението на ковид кризата, тъй като бизнесът среща трудности да отговори на непрекъснато променящата се ситуация с противоепедимичните мерки. В пиковете на заразата при предишните пикове на заразата се наблюдаваше увеличаване на сигналите в сферите на затворените производства и големите колективи, помещаващи се на едно място. Основно се сигнализираше за неспазване на специфичните санитарно-хигиенни изкисвания, въведени във връзка с кризата, но не липсваха и сигнали за прикриване на контактност със заразен служител с цел избягване на карантина.

Увеличават се и сигнализиращите за извършване на трудова дейност без подписан надлежен договор. Интересен е фактът, че двата основни икономически центъра – София и Пловдив, държат заедно първенството за половината от всички сигнали в тази категория.

На първо място и през трите години от стартирането на VOX без особено колебание в цифрите са сигналите за „Неплащане на заплати и осигуровки“, където сигнализиращите алармират за неизплащане на реално отработени часове, формални графици при сумирано отчитане на работното време. Подават се сигнали и за откази за изплащане и администриране на болнични, особено ако наближава прекратяване на трудовото правоотношение.

Без колебание остава и категорията сигнали „Заплата в плик“. Сигналите там са между 15 и 17% от всички подавани.

Интересен е фактът, че сигналите за положен извънреден труд, извън законовите рамки, намаляват, което колкото и положително да е, може да е сериозен сигнал за рязък спад в обема на поръчки и реалната настояща и бъдеща трудова обезпеченост на предприятията.

Категорията сигнали „Насилие и тормоз на работното място“ води ясно обособена тенденция на намаляване. Важно е да се отбележи, че тази графа сигнали е много трудна за констатация от проверяващите от Главна инспекция по труда.

Приложението VOX КНСБ стартира в средата на 2019 г. като партньорска програма между държавни институции, представители на неправителствени организации и КНСБ. То представлява инструмент за борба със сивата икономика и недекларираната заетост. От тогава до днес има стотици хиляди сваляния и хиляда сигнала, които в по-голямата си част са изпратени на институциите за проверка, а останалите сигнализиращи са консултирани от експертите на КНСБ и партньорите ни.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *