СБУ със заключителна конференция по проект ProTeach

Заключителна конференция по европейския проект “ProTeach” (Устойчиво професионално развитие на педагогическите специалисти) се проведе днес с участието на над 150 учители и директори. Проектът се осъществи в партньорство между учителските синдикати от България, Румъния и Сърбия. Основна цел бе установяването на регионално партньорство, което да допринесе за осигуряването на качествено училищно образование на регионално ниво, отговарящо на новите предизвикателства в резултат на пандемията от COVID-19, бързо навлизащата дигитализация в образователните система и превключването между различни учебни среди (реална, онлайн и смесена). Участващите страни се ангажираха с разработването на модел за професионално развитие на педагогическите специалисти, който съчетава съвременни практики за професионален растеж като коучинг и менторство.

Гости на мероприятието бяха Вася Арсениева – главен секретар на Центъра за развитие на човешките ресурси, Мария Гайдарова – зам.-министър на образованието и науката, преподавателят в НБУ д-р Лъчезар Африканов. Присъстваха също председателят на учителския синдикат в Сърбия Валентина Илич, генералният секретар на Свободния учителски синдикат в Румъния Корнела Ставри, както и други синдикални дейци от балканските ни съседки.

Председателят на Синдиката на българските учители Янка Такева откри конференцията. Тя заяви, че СБУ подготвя и проект за задълбочено проучване на поколенията XY и Z. Целта на това изследване е свързана с тази на проекта “ProTeach” от гледна точка на внедряването на нови методи при подготовката на бъдещите учители, съобразени със специфичните психологически характеристики и умения на по-младите поколения.

По отношение на хибридното образование Янка Такева включи и темата за неговите отражения върху здравето на педагогическите специалисти и припомни, че тази месец безопасността и здравето при работа бяха приети за пето фундаментално право на всички работници по декларацията на МОТ и че при подписването на последния отраслов КТД в образованието здравето на учителите е поставено на водещо място.

Що се отнася до справедливото заплащане в системата на предучилищното и училищното образование, имайки предвид естеството на труд и непрекъснатата нужда от квалификации и преквалификации, председателят на СБУ посочи, че началната заплата на учител понастоящем е задоволителна – 740 евро. “Имаме увеличение от 12,3% от април 2022 година. Но последното четиримесечие ще имаме ново увеличение, няма да оставим нещата така. Работим много добре с Министерството на образованието и науката”, заяви Такева.

Проф. д-р Галин Цоков и проф. Дора Левтерова бяха лектори на конференцията.

Ръководителят на катедрата по педагогика в ПУ “Паисий Хилендарски” проф. д-р Цоков представи презентация по темата за прехода от традиционно към хибридно обучение и начините за подкрепа на бъдещите и настоящите учители. Той разясни различните модели на хибридно обучение, чрез които се случва промяната в образователната парадигма. Пандемията от COVID-19 ускори тази трансормация, поясни Цоков. Според представените данни хибридната форма на обучение комбинира предимствата от реалната и онлайн формите. Изследванията, проведени още преди пандемичната криза, сочат, че хибридното училище развива способностите за интерактивност и самостоятелност и дава възможност за отчитане на индивидуалните психологически особености на ученика. То също така води до нови роли на преподавателя като новатор, мотиватор, ментор и “коуч”, развива неговите творчески, технологични и изследователски умения, посочи лекторът.

Проф. д.п.н. Дора Левтерова – директор на Университетски център за кариерно развитие към Пловдивския университет, презентира по темата за преоткриването на наставничеството като инструмент за устойчиво професионално развитие на педагогическите специалисти. Тя разясни насоките за прилагането му с цел разширяване на неговия обхват. Усвояването на сродната методологията “коучинг”, която поставя акцент върху изграждането на дългосрочна мотивация за развитие, обогатява метода на наставничеството. Осъществяването на взаимоотношение между наставник и наставляван, базиращо се на равенство, диалог и рефлексия, е ключово условие за успешното прилагане на метода, стана ясно от представената информация.

Проф. Левтерова изведе извода, че наставническият модел, предложен от европейския проект “ProTeach”, може да намери приложение в училищна среда и да доведе до положителни резултати в професионалното развитие на педагогическите специалисти. За тази цел се изисква внедряването му като официална форма за вътрешна квалификация, за която има регламентирани време и ресурси в рамките на официалното работно време, а  осигуряването на високо качество на наставничество изисква въвеждане на специализирани курсове за ментори, които да са подкрепени от учебни материали като наръчник на наставника, видео материали и специфични ресурси по предметни области, заключи Дора Левтерова.

По време на конференцията се проведоха дискусии, на които бяха споделени мнения и направени предложения за успешното интегриране на новите методи в българското образование. Директори и зам.-директори на учебни заведения споделиха своя опит, натрупан чрез активностите по проекта, като представиха добри резултати и отзиви от страна на педагогическите специалисти по отношение на ефективността на обсъдените методологии.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *