Специална платформа ще улесни социалния диалог в строителния сектор

Федерацията на независимите строителни синдикати към КНСБ и ФСИВ „Подкрепа“, съвместно със социалните си партньори от Камарата на строителите в България, работят по проект “SUSODCO: Подкрепа за социалния диалог за ефективно бъдещо строителство”.

Той обединява секторни социални партньори от строителната индустрия (синдикати и работодателски организации) от България, Хърватия, Кипър, Гърция Унгария и Словения, както и Европейския строителен синдикат EFBWW. Асоциираните партньори, подкрепящи изпълнението на дейностите са BUSINESSEUROPE, CEEP, ETUC и SME United. България е представена от ФНСС – КНСБ, КСБ, ФСИВ  „Подкрепа” и Института за обучения на екип в международни организации ITPIO. Основната цел на SUSODCO е да изгради и подобри капацитета на партньорите за успешно и активно сътрудничество в областта на социалния диалог. Позовавайки се на новата Многогодишна работна програма за европейския социален диалог за строителната индустрия (2020-2023 г.) и националните приоритети на социалния диалог в строителната индустрия, партньорите ще усъвършенстват националите си практики за провеждането му и ще подобрят комуникационните си умения чрез разнообрази интерактивни обучения.

Проекта SuSodco дава възможност за развитие и отлично сътрудничество между синдикати и работодатели от различни страни като Гърция, Кипър, Словения, Хърватия и Унгария, подобрява социалната ангажираност и дава възможност да говорим и търсим най-добрите механизми и решения по актуални на европейско ниво теми. Това е проект, който дава много, неговата работа е насочена в три събития, където ще работим по различни теми, обясниха от ФНСС.

Първото събитие имаше за цел да насочи партньорите към дискусия, свързана със съвременния социален диалог и задължителното участие  работниците и служителите. Коментирани са основните характеристики на дигиталния строителен сектор, дигитализацията и зелената сделка, новите зелени и бели работни места, ползите от паритарните фондове, приемането и прилагането на политики и програми за квалификация и преквалификация.

Второто събитие бе насочено към добрата комуникационна стратегия, която е от ключово значение за социалния диалог. Националната федерация на унгарските строителни компании ÉVOSZ и Федерацията на работниците в строителния и дървообработващия сектор – ÉFÉDOSZSZ, представиха добри практики и ефективни инструменти за изграждане на добра комуникационна стратегия за социален диалог. Представен бе „Модел на организационна култура“ (Organizational Culture Inventory – OCI) – въпросници, които показват как служителите си взаимодействат, какви общи интереси имат, какво поведение се очаква от тях. Обстойно е коментирана и стратегията наречена Син Океан (Blue Ocean), като полезен инструмент за стратегическо планиране, който ни помага да определим дългосрочния хоризонт, в който можем да работим без сериозна конкуренция, да създадем качествен продукт и да бъдем ефективни на пазара.

Наскоро бе проведено и третото от четирите взаимосвързани събития за изграждане на капацитет, което бе насочено към специално разработено обучение за дигитални умения, приложими в социалния диалог.

Като резултат се очаква изготвяне на платформа, която има за цел да улесни националните секторни организации в социалният диалог за ефективно и ефикасно сътрудничество, за повишаване на осведомеността по важните за сектора въпроси, за насърчаване на обучението, за привличане на членове, за инвестиране в изграждане на капацитет, за създаване на синергии и в крайна сметка, за насърчаване на бъдещия социален диалог.

Смятам, че винаги, когато сме заедно, резултати са добри, сподели председателят на ФНСС инж. Цветелина Иванова.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *