Стажантите трябва да получават поне минимална работна заплата, гласи доклад на ЕП

Комисията по заетост и социални въпроси на Европейския парламент прие днес доклад относно качествените стажове, който определя задължителни стандарти за защита на правата на стажантите в ЕС.

В доклада, който беше приет с огромно мнозинство, се признава важната роля на стажовете за улесняване на прехода от образование към работа и се предлагат мерки за свеждане до минимум на рисковете от експлоататорски и нискокачествени стажове.

Новите данни от Евробарометър показват, че на повече от 52 % от анкетираните се е наложило да преминат повече от един стаж, преди да си намерят постоянна работа. Това показва как работодателите използват младите хора, които вече имат професионален опит, за да заменят началните работни места с по-евтини стажове.

В доклада се призовава за директива, която да установи минимални стандарти за стажовете в целия ЕС, включително:

  • Справедливо възнаграждение, съответстващо на минималната работна заплата.
  • Социално осигуряване.
  • Ясни цели за обучение и придобиване на знания.

В доклада се подчертава и необходимостта да се гарантира, че стажовете са достъпни за всички млади хора, независимо от техния социално-икономически произход. Гласуването на доклада в пленарна зала се очаква през юни.

Конфедералният секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите Людовик Воет е на мнение, че стажовете трябва да бъдат справедливи и прозрачни, но най-важното е, че те трябва да бъдат достъпни за всички, което означава, че трябва да бъдат заплатени в съответствие с минималната работна заплата, за да могат стажантите да свързват двата края”.

“Днешният ден беше важен етап от пътя към справедливи стажове, започнат преди десет години от синдикатите и младежките организации. Парламентът изпрати силно послание, че младите хора не бива да чакат повече, за да бъдат наложени правата им. Сега призоваваме Комисията да превърне справедливите стажове в реалност, като работи със синдикатите за изготвянето на директива, която да сложи край на експлоатацията на младите хора в цяла Европа”, заяви той.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *