Сузана Ангелова, медицинска сестра в СБРДЦП „Света София“: Всичко е възможно с постоянство, воля и практика

Всяка година Център за професионално обучение към Конфедерацията на независимите синдикати в България изпълнява проект в изпълнение на Националния план за действие по заетостта. Проектът има за цел подобряване достъпа до пазара на труда на рискови групи безработни лица чрез провеждане на курсове за повишаване на уменията, компетентностите и квалификацията им.

Основна задача в дългосрочна перспектива е превенцията на социално изключване на продължително безработните, инвестиране в хората и в тяхното образование. Стремежът на организаторите на тези проекти и водещите обученията преподаватели е да се осигури възможност на безработните лица за сключване на трудов договор след приключване на курса, за бърза адаптация към новото работно място и успешна професионална реализация.  

През 2018 година стартира проектът на КНСБ „Ние също можем“. В специализирана болница за рехабилитация на детска церебрална парализа „Света София“ е организирано обучение по професията „болногледач“. Сузана Ангелова, която се е записала в Бюрото по труда след двугодишно майчинство, получава възможността да се включи в този курс и се възползва. Оказва се, че това е правилното решение.

Срещаме се със Сузана и главната сестра на болницата Илиянка Атанасова на работното им място четири години по-късно. Днес младата майка е напълно квалифицирана медицинска сестра. Поканиха ни в манипулационната в едната от двете сгради на болницата. Там започва и техния разказ.

Преди майчинството Сузана работи в цех за сандвичи. Когато я попитахме, дали тогава е искала да се реализира в сферата на здравеопазването, тя отговори положително, но никога не е имала възможността.

Без излишни словоизлияния споделя, че благодарение на курса, организиран по проекта на КНСБ, и приложения метод за обучение тя и нейните колеги са успели да разберат и научат много неща, така че да се реализират като качествени кадри в професията „болногледач“.

Освен това обаче по време на двумесечното обучение главната сестра на болницата Илиянка Атанасова открива в Сузана голям потенциал за развитие. По думите ѝ младата майка е показала персонални и професионални качества, които водят нея и управата на СБРДЦП „Света София“ до решението да ѝ отправят покана да остане на работа там. Но не само това. Наскоро завършилата курсистка получава предложение да стане студент със специалност „Медицинска сестра“, за което болницата ще покрие всички разноски, включително учебни помагала.

Условието, което ѝ бива поставено, е след завършване на образованието да стане кадър на СБРДЦП „Света София“ за период от 5 години. Без да се колебае, Сузана приема.

През есента на 2018 година започва обучението си за медицинска сестра във Факултета по обществено здраве към Медицинския университет в София. През четирите години до придобиване на образователно-квалификационна степен младата майка продължава да работи в болницата.

Сузана разказва, че е успявала да съчетава работата със следването в университета с подкрепата и разбирането на целия персонал и най-вече на главната и на старшата сестра, която винаги е съобразявала графика ѝ с лекциите, изпитите и всички съпровождащи ги задължения. „В първия момент не беше никак лесно. Главната сестра ме насърчаваше постоянно, често ходех при нея и ѝ казвах колко ми е трудно. Тя винаги ме е напътствала, винаги е била до мен и продължава да е, за което страшно много ѝ благодаря. Без постоянство и воля нищо от това не би ми се случило“.

Днес Сузана е успешно завършил висшето си образование медицински специалист. „Благодарение на главната сестра, доцента и старшата сестра съм това, което съм в момента“, споделя тя.

От своя страна Илиянка Атанасова казва, че, с каквото трябва и с каквото има възможност, екипът на болницата винаги ще подкрепи един млад човек с голям потенциал, за да може да продължи напред в професионалното си развитие.

„Професията е специфична и изисква хора, които имат големи сърца и обичат децата. Тя взима, но и дава много“, обяснява гл. сестра Атанасова. И макар че понякога работата е изключително тежка, както казва Сузана, трудните моменти се преодоляват с желание и воля.

На въпроса мисли ли да надвиши първоначално заложените 5 години  трудов стаж в болницата за рехабилитация на ДЦП Сузана с усмивка отговаря: „Мисля да се пенсионирам тук“.

Младата медицинска сестра призовава всички, които по някаква причина са изпаднали в ситуация, подобна на тази, в която тя се е оказала преди години, да не се отказват. Всичко е възможно с постоянство, воля и практика. Така Сузана осъществява своята мечта за личностно и професионално развитие. „Най-хубавото предстои“, завърши тя.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *