Тодор Капитанов: Защитаваме и популяризираме правото на достъп до юридическа информация на достъпен език

Вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов представи подробности за стартиралото през март национално проучване за нарушения на трудовите права в България. За тази цел конфедерацията изгради онлайн платформа, чрез която едновременно ще се осъществяват мониторинг на нарушенията и индивидуално консултиране на работниците. 

 

– Какво представлява онлайн платформата на КНСБ за мониторинг и консултации при нарушени трудови права?

Конфедерацията изгради онлайн платформа, чрез която едновременно ще се осъществява мониторинг на нарушенията на правата и същевременно ще се извършва индивидуално консултиране на работниците по конкретни техни казуси. В нея гражданите могат да намерят решения на най-често срещаните проблеми на работещите – от кандидатстването и приемането на работа, през бременност и майчинство, до напускането, пенсионирането или евентуалното уволнение, както и всички възможности за получаване на обезщетения преди и след това. КНСБ автоматизира достъпа до закона и го превежда на разбираем език, като същевременно гарантира компетентност и актуалност на отговорите. А самите крайни отговори достигат до питащия за по-малко от минута и само с от 3 до 5 клика от негова страна. Основната ни цел е да увеличим трудовата правна култура на всеки гражданин, като защитаваме и популяризираме правото на достъп до юридическа информация на достъпен език.

Чрез изградената платформа КНСБ регулярно ще осъществява мониторинг на реалното състояние на трудовите права, изследвайки нарушения в следните области:

  • Заплащане на труда;
  • Работно време и почивки;
  • Отпуски;
  • Прекратяване на трудовото правоотношение;
  • Започване на работа;
  • Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и хигиена на труда;
  • Социално осигуряване;
  • Колективно трудово договаряне (КТД);
  • Спазване на синдикални права.

Онлайн платформата функционира под формата на допитване, което включва идентифицираните до момента най-чести нарушения на трудовите права в България и ще позволи постоянно наблюдение на проблемите на работните места в цялата страна. Важно уточнение е, че след попълването на допитването, работниците и служителите ще получават автоматично правна консултация от платформата по посочените от тях нарушения.

Част от мониторинга на нарушенията е и възможността за проследяване в реално време на резултатите.

Освен индивидуални правни консултации на база посочените нарушения в допитването, чрез онлайн платформата работниците и служителите могат да получат отговори на въпроси, свързани с трудовите права, и чрез вграден чатбот в сайта на КНСБ. Чрез него потребителите му имат достъп до 400 юридически консултации по най-честите казуси в практиката на юристите по трудово право.

Онлайн платформата на КНСБ за мониторинг и консултации при нарушени трудови права е свързана чрез препратки с Онлайн приемната на КНСБ, VOX KNSB, доверената синдикална адвокатура, контакти с федерации и регионални съвети на конфедерацията.

Онлайн платформата е налична на следните адреси:

Имайки предвид всички останали канали на Конфедерацията за помощ и консултация на нейните членове, какви са най-съществените за потребителите плюсове на тази нова онлайн платформа?

Създадената онлайн платформа е изцяло дигитална, интерактивна и на популярен език, което е надграждащо допълнение към специализираните и експертни консултантски материали, достъпни за синдикалните членове в електронния синдикат на КНСБ.

Чрез “автоматизацията” на законите на разбираем език и използвания механизъм за комуникация, който работниците и служителите имат възможност да управляват сами, могат да намерят решение на своя индивидуален проблем много бързо – за по малко от 1 минута, много лесно – с от 3 до 5 клика, много удобно – 24/7 през тяхното мобилно устройство, компютър или таблет, и също така – безплатно.

– Как бе подбрана и организирана голямата база данни на платформата?

Материалите са подготвени от експертите на КНСБ въз основа на техния опит от практиката в отговорите на юридически запитвания от синдикални членове и граждани, работници и служители в отделните икономически сектори в цялата страна.

– Кои са най-честите нарушения на трудовите права в България?

Най-много нарушения в България при неспазване на трудовото законодателство са тези, свързани с работното време, почивките и отпуските, съответно и трудовата експлоатация и неотчитането на извънреден труд и нарушенията при полагането на труд в режимите на сумирано изчисляване на работното време, с прилагането на норми за здравословни и безопасни условия на труд на работното място, нарушенията, свързани с неизплащане на заплати или забавяния на такива.

– Макар че първите резултати от анкетата ще бъдат обсъждани на 7 април, какви са тенденциите в отговорите на включилите се в нея? Каква е активността в първите дни след стартирането на проучването?

От стартирането на работата  в началото на месец март 2023 г. онлайн платформата на КНСБ за мониторинг и консултации вече има предоставени близо 12 000 броя подадени сигнали за нарушения на трудовото право, като толкова на брой са и реализираните правни консултации на работници и служители. Прави впечатление, че близо две трети от подаващите сигнали са жени, а най-много нарушения на този етап се регистрират в София, Стара Загора, Благоевград, Шумен, Бургас, Кюстендил, Разград, Сливен и Габрово.

 – На база резултатите от първия етап на изследването и след обявяването им на 7 април – какво следва?

Резултатите ще бъдат представени в Осми годишен доклад на КНСБ за нарушения на правата, свързани с упражняването на правото на труд в България. Чрез него продължават усилията на КНСБ за организирана, координирана и системна работа в защита правата на работниците и тяхното достойнство. В отделните раздели на доклада ще бъдат представени тенденциите, с които целим да насочим вниманието към отделни характерни случаи на нарушаване или съмнения за нарушаване на права, получени през съответните информационни източници. Основната цел на доклада е чрез него да обосновем необходимостта от предприемането на законодателни и контролни стъпки в защита на правата на работниците и служителите, с оглед пълноценното им прилагане в България и постигане на максимален ефект за обществото от това.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *