Треперушка Младенова: Държавата продължава да е длъжник на работещите във ВиК сектора

Треперушка Младенова е председател на Национален браншов синдикат “Водоснабдител”

– На 22 март синдикатът навърши 29 години от учредяването си. Каква е равносметката за този период?

Равносметката ни е, че Национален браншов синдикат „Водоснабдител“ – КНСБ се утвърди през годините като конструктивен и достоен социален партньор, който последователно и системно преследва целите си в защита на работещите във ВиК. От името на ръководството на синдиката благодаря на хилядите работници и служители от ВиК отрасъла, настоящи и бивши членове на КНСБ, без които тази годишнина не би била възможна. Ясно ни е, че имаме още много работа, която трябва да свършим, защото държавата продължава да е голям длъжник спрямо заетите в отрасъла, отлагайки решаването на проблемите във ВиК с десетилетия.

– Реализират ли се очакванията Ви от началото на годината, че ситуацията във ВиК сектора ще се влоши? Каква е към момента тя?

– За съжаление, негативните очаквания, породени от липсата на нормативни промени, както и от решението на КЕВР за намаляване на цените на водоснабдителните услуги на голяма част от ВиК дружествата, са вече факт. Задълбочават се финансовите проблеми на ВиК операторите, КЕВР продължава да предлага пагубни за отрасъла указания за бизнес плановете за следващия петгодишен регулаторен период. На практика не сме свидетели на истинска катастрофа само в резултат на финансовата подкрепа от страна на „Български ВиК холдинг“ ЕАД за редица ВиК дружества. Лошо е, че българските граждани продължават да не са информирани за реалната ситуация и рисковете по отношение на нормалния им достъп до вода за питейно-битови нужди.

– Ползотворен ли е диалогът с ВиК холдинга, какви решения очаквате да инициира?

За нас холдингът е добър инструмент за финансова подкрепа на отрасъл ВиК, който страда от хроничен недостиг на средства за изпълнение на ангажиментите и целите, поети към българските граждани при присъединяването на България към ЕС и заложени в приетите национални стратегии. Същевременно очакваме по-решителни действия по отношение оздравяване на ВиК дружествата, подкрепа на ВиК операторите и заетите в тях при изработването на бизнес плановете и отстояването им пред КЕВР, както и активна, компетентна намеса по всички въпроси от значение за бъдещето на отрасъла, включително промяната на нормативната уредба.

– Кои са най-спешните проблеми, които трябва да бъдат решени?

– За отрасъл ВиК е нужен специален закон, който да бъде приет възможно най-скоро от следващото Народно събрание. Важно е създаването на отделен регулатор за ВиК, който да работи съгласно подзаконова нормативна уредба, която да отчита реалностите и да насърчава оздравителните процеси в отрасъла. Като синдикат обаче за нас най-важно е повишаването на заплатите на работещите във ВиК, няма как да искаме повишаване качеството на предоставяните водоснабдителни услуги, да задържим квалифицираните специалисти, да привлечем младите, без достойни трудови възнаграждения.

– Кои са дружествата, които са в най-тежко състояние в момента?

Не са едно и две, например ВиК дружествата в Сливен, Добрич, Шумен, Кюстендил са в недобро финансово състояние от години. За съжаление има и други.

– Има ли напрежение сред работещите в дружествата?

– Социално напрежение има и непрекъснато се покачва. Причините са няколко: сравнително ниските трудови възнаграждения, условията на труд като цяло, липсата на перспектива. Според нас неблагоприятно влияние оказват неразбирането в българското общество на реалната ситуация в отрасъл ВиК, поради непознаването на проблемите и недостатъчното информиране на българските граждани от компетентните институции, липсата на достатъчно политическа воля за решителна промяна на негативните тенденции в отрасъла, популистките изказвания в публичното пространство. Необходима е коренна промяна в нагласите спрямо отрасъл ВиК, с превес на обществения интерес над личните, частни, корпоративни интереси, за да имаме достъп до качествена вода и в бъдеще.

– Какви действия и стъпки обмисляте, за да се решат проблемите?

– На 21 януари, след проведени преговори, Синдикатът сключи споразумение с Министерството на регионалното развитие и благоустройството и с „Български ВиК холдинг“ ЕАД за подкрепа увеличението на основните работни заплати с 15% в отрасъла през 2021 г. и залагане в бизнес плановете за следващия регулаторен период 2022–2026 г. на ежегоден ръст на разходите за труд от 15 %. По този начин средната работна заплата в отрасъла ще се доближи до средната работна заплата за страната. За съжаление, повече от два месеца по-късно, то не се изпълнява, явно подписът на министъра на регионалното развитие и благоустройството не е достатъчен, за да стартира промяната към реално подобряване положението на около 16 хиляди души, работещи в отрасъл ВиК. Ние не можем и няма да се примирим с подобно ненормално положение. Решени сме да продължим с усилията си за приоритизиране на въпроса за водата на България, защото от адекватното му разрешаване имат интерес не само заетите в отрасъл ВиК, а всички български граждани.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *