В кризата: Предприятия работят, спазват всички изисквания за безопасност

Въпреки трудната обстановка и големите предизвикателства, пред които са изправени много предприятия заради извънредното положение, не малка от част от тях успяват не просто да адаптират дейността си към новите изисквания, но и да служат за пример. Те продължават да работят, грижат се за служителите си, като някои от тях им осигуряват и витамини освен задължителните защитни маски и дезинфектанти.

Експертите на КНСБ в цялата страна се стремят да проследят и тези положителни практики. Конфедерацията ще Ви запознава с тях с надеждата, че добрите примери ще стават повече.

Образец за спазване на изискванията и запазване на дейността е шуменското предприятие „Алкомет“ АД. Всички заети там са на работа. Отпуските са само по желание от страна на работника. Административните дирекции са по график разделени  на работа в предприятието и на такива на работа от вкъщи. Извършва се електронно измерване на температурата на входа на предприятието. Закупени са 45 диспенсъра за дизенфектанти като се следи стриктно ползването им, раздадени са маски на всички работници. Правят се ежедневни инструктажи. Предприятието е дарило  100 000 лв. в набирателна сметка на общината. Обмисля се дори вариант за допълнителни ваучери като компенсация за работниците в условията на извънредна ситуация.

В Пловдив предприятия като КЦМ, ВМЗ, Стъкларски завод „Дружба“, който вече има ново име – BA Glass, ITW Appliance и други, производственият процес върви нормално и на пълни обороти. Основанието за това са именно предприетите предпазни мерки от страна на работодателите. В предприятията всяка седмица веднъж или повече пъти се извършват проверки от страна на РЗИ именно за спазването на тези мерки. Относно администрацията и работещите в общинските предприятия – две, от които са с персонал 350 и 800 души, директорите са осигурили необходимите предпазни средства, като е въведена промяна в графиците и работното време на работещите с цел намаляване работата на открито или полагането й в определени часови пояси на денонощието, различни от обичайните. В стъкларски завод BA Glass всички работещи, които биха могли да полагат труд дистанционно, по нареждане на работодателя вече го правят. Нито едно от предприятията в „Тракия икономическа зона“ към настоящия момент не е преустановило дейността си, нито е предприело дори частични действия спрямо персонала си в тази насока.

В Русе „Витте аутомотив България“ въведе сериозни мерки срещу разпространение на коронавируса още от началото на февруари. Въведени са ползване на антибактериален гел и често ползване на дезинфекциращи препарати. Осигурен бе и лекар, който мери безконтактно температурата на всички, които влизат в завода. Той е част от тежко засегнатите поддоставчици в автомобилостроенето в цяла Европа. Към момента не се планират съкращения, част от работещите са в отпуск, а от 30 март се планира замразяване на производството за две седмици.

В „Дунарит“ АД се прилагат много строги мерки за сигурност, за да се предотврати проникване на коронавируса в завода. Всички работници и служители са оборудвани с ръкавици и защитни маски. Персонално на всеки са раздадени витамин С и Д, фирмата е доставила тубички гел за целия персонал. Цеховете се дезинфекцират в началото и в края на деня, освен това в работните помещения има автомати с дезинфектанти за измиване и почистване на ръцете. Автобусите, с които се превозва персоналът по два пъти на ден, се дезинфекцират от специално наета за целта фирма. Достъпът в завода на външни лица е строго ограничен, а при неотложна среща тя се провежда в специално обособено за целта място. „Каолин“ АД също полага сериозни грижи за защита здравето и предпазване от заразяване на своите работници и служители. Ръководството е успяло да организира своите предпазни мерки по повод COVID-19 и при тях производственият процес върви нормално и работниците са на своите работни места. Правят се ежедневни инструктажи, дезинфекция на влизане и излизане, раздадени са предпазни маски на работещите. Фирма „Данини“ ЕООД първа откликна на апела на община Русе за дарение на предпазни  маски. Още при обявяване на извънредното положение в страната ни фирмата веднага преструктурира производството си и започна да шие предпазни маски за многократна употреба. Направиха се дарения на УМБАЛ „Канев“ – ежедневно по 300 бр. маски, на общината, на домове за социални грижи, фирми и предприятия от региона.

В Благоевград „Карлсберг“, въпреки спада на продажбите на бира, поради неработещите заведения, запазва работниците даже и временно наетите преди извънредното положение. Пусната е заповед за извънреден инструктаж. Осигурени са диспенсъри с дезинфектант, маски, ръкавици.

В ПТП „София Товарни превози“, Дупница се провежда ежедневен инструктаж, раздават се маски и ръкавици, антибактериални гелове, пръска се с дезинфектанти. Работният процес върви нормално. В „Степ Фуутсокс юръп“ ООД гр. Дупница всеки ден се измерва температурата на работещите, извършва се дезинфекция, раздават се маски и ръкавици. Във ВиК Дупница пък се прави ежедневен инструктаж, разлепени са информационни табла, раздадени са също маски и ръкавици.

В “Асерел-Медет”АД,  гр. Панагюрище също са взети сериозни мерки. Има създаден кризисен щаб в дружеството, който заседава ежедневно.  В началния етап на епидемията на всички работещи са раздадени опаковки с витамини, закупени са маски, дезинфектанти и спирт. Такива са осигурени и за семействата на работещите. Извършва се ежедневен инструктаж и разяснителна дейност за всички работещи във връзка със заразата. Минимум два пъти по време на смяната се дезинфекцират работни помещения, машини, автобуси, транспорт за превоз в рудника. Осигурен е допълнителен транспорт за извозване на хората от назначенията до работните места в рудника с цел да не става струпване на хора в един транспорт.Работещите в смени са преминали на 12-часов работен  ден с цел да не се струпват много хора на едно място и по-малко пътуване до населените места и обратно. Осигурени са два различни входа  за назначение за пристигащите и отиващите си. Създаден е мобилен екип в предприятието, който следи за изпълнение на заповед на изпълнителния директор за носене на предпазни средства и ограничаване на безцелното излизане от вкъщи на работниците след работно време. Закупени са мобилни термометри, с които се измерва температурата на всеки влизащ и излизащ в предприятието. Осигурени са допълнителен автомобил с медицинско лице за извозване на хора със здравословни оплаквания, както и защитно облекло за медицинския персонал в служба ТМ, ПАБ в предприятието и за новосформираното  инфекциозно отделение  в „Уни Хоспитал“.

Във връзка с ниската цена  на метала на Лондонската метална борса се преразглежда инвестиционната програма с цел осигуряване на средства за заплати на работещите и запазване целостта на персонала. Осигурена е 24-часова телефонна връзка с мениджърския екип и председателите на синдикалните организации в компанията.

В “Оптикоелектрон” АД, гр. Панагюрище са разлепени информационни материали за борба с вируса и предотвратяване на зараза и призив за спазване на лична хигиена. Периодично се дезинфекцират помещенията в завода, на работещите са раздадени маски и дезинфектанти, а на входа на завода се измерва температурата на всички влизащи и излизащи.

Във видинското предприятие “Технически Компоненти България“ ЕООД за производство на електроника са взети същите мерки – правят се ежедневни инструктажи, раздават се предпазни маски и ръкавици, прави се дезинфекция на влизане и излизане със спирт и течен разтвор, има организация на столова хранене и на транспорта към и от предприятието и не се допускат външни лица, измерват температурата на служителите с инфрачервен термометър.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *