В Световния ден за социална справедливост МКП призова за по-високи заплати и прогресивни данъци

Международната общност и националните правителства да се справят с поскъпването на цените на храни и горива, с корпоративната алчност, избягването и укриването на данъци, с неформалната икономика, поради която два милиарда души по света нямат право на социална закрила.

Това призова Международната конфедерация на профсъюзите (МКП) на днешния Световен ден на социалната справедливост.

От името на работещите настояваме за прогресивни данъци, по-високи заплати и по-силни права на колективно договаряне, включително право на стачка, за да се предотврати нарастващата бедност и да се насърчи равенството за всички, посочват от МКП.

Като част от разрастващата се Коалиция за социална справедливост, чието начало ще бъде поставено от генералния директор на МОТ Жилбер Хунгбо по-късно тази година, и от нарастващия консенсус, призоваващ за свикване на Световна социална среща на върха на ООН през 2025 г., МКП подчертава ролята, която могат да изиграят:

  • По-силните профсъюзи.
  • Инвестициите в умения.
  • Инвестициите в инфраструктура.
  • Инвестициите в икономиката на грижите, където една малка сума би могла да създаде 280 милиона работни места до 2030 г. и да повиши заетостта на жените със 78 %.
  • По-широкият достъп до грижи, образование, здравеопазване и транспорт чрез качествени обществени услуги.

Тази положителна програма за промяна изисква насърчаване на достойния труд, справяне с нарастващата световна дългова криза, преодоляване на разликата в заплащането между половете (жените печелят с 20% по-малко от мъжете в световен мащаб) и повишаване на корпоративните и личните данъци за богатите.

„Политиците, правителствата и финансовите институции трябва да се справят с богатите, за да облагодетелстват останалите“, заяви заместник-генералният секретар на МКП Оуен Тюдор. „Винаги ще има огромен брой бедни хора, които се борят за препитание, освен ако не спрем хищническото ценообразуване, не започнем да облагаме с данъци богатите и не сложим край на антипрофсъюзните мерки. Синдикатите настояват за нов социален договор, който да се справи с неравенството в доходите и да осигури социална справедливост за всички“, допълни Тюдор.

Международната конфедерация на профсъюзите подкрепя и инициативи като Глобалния ускорител на ООН за работни места и социална закрила за справедлив преход с цел създаване на 400 милиона нови работни места до 2030 г., както и данъчни реформи, които включват минимална ставка на корпоративния данък от 25% и данък върху финансовите транзакции за ограничаване на спекулациите.

Международният импулс за програмата за социална справедливост получи допълнителен тласък, когато Комисията на ООН за социално развитие публикува резолюция относно „създаването на пълна и продуктивна заетост и достоен труд за всички като начин за преодоляване на неравенствата, за да се ускори възстановяването от пандемията Covid-19 и пълното прилагане на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие“. В резолюцията се подчертава необходимостта от дългосрочна политическа рамка за създаване на достойни работни места и правителствата се приканват „да предприемат необходимите промени в политиките и нормативната уредба в подкрепа на достойния труд и растежа на заетостта“ чрез законоустановени минимални заплати, социален диалог, законодателство за защита на заетостта и трудово право“. Резолюцията също така ясно посочва централното място на равенството между половете в света на труда, като призовава за политики, насочени към преодоляване на разликата в заплащането.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *