Васил Тодоров: КТД е доказан механизъм за защита на трудовите права

Васил Тодоров е новият областен координатор на Регионалния съвет на КНСБ във Велико Търново. Неговата номинация бе одобрена от Координационния съвет на конфедерацията през октомври.

Той е категоричен, че колективното трудово договаряне е доказан механизъм за увеличаване на доходите и защита на трудовите права.

– През месец октомври бяхте избран за областен координатор на РС Велико Търново. Как успяхте да спечелите доверието на колегите Ви от региона?

– Работя повече от 5 години в РС Велико Търново. За това време научих много за синдикалната дейност и за каузата на КНСБ. Опознах повечето от синдикалните ни лидери и членове в областта. Винаги съм се опитвал да бъда близо до тях, да чувам техните проблеми и да помагам в разрешаването им. Благодаря за доверието, което всички ми гласуваха по време на отчетно-изборното заседание на 20 октомври тази година. Това е огромна чест за мен, но и в същото време осъзнавам каква голяма отговорност поемам.

– В какви дейности или промени ще се съсредоточите в началото на мандата си, с хоризонт до края 2023 г. например?

– Основните задачи, които поставям пред себе си и пред моя екип, са запазване на синдикалния ни актив, тоест запазване на организациите, които имаме към момента и разширяване на синдикалното ни семейство с привличане на нови членове и създаване на нови синдикални организации. Трябва да говорим с хората и да им разясняваме защо е полезно за тях сдружаването в синдикални организации и какви предимства носи колективното трудово договаряне. Отделно от това, трябва да разширим списъка с придобивки за синдикалните ни членове на местно ниво, за да могат да ползват отстъпки във все повече търговски обекти, да правим информационни кампании за нашата национална взаимоспомагателна каса, да информираме относно възможността за безплатните трудово-правни консултации в нашите офиси, да организираме обучения и т.н.

– Каква е синдикалната плътност в областта? Къде има потенциал за нови синдикални структури?

– На територията на област Велико Търново има 248 синдикални организации с над 10800 работници и служители, членуващи в тях. Най-голям процент от тях са в общините Велико Търново и Горна Оряховица. Традиционно потенциал за нови синдикални структури има в предприятията, където заплащането на труда е най-ниско и условията на труд са най-неблагоприятни.

– Водите ли понастоящем преговори за КТД? Удовлетворени ли сте от развоя им или срещате и противопоставяне от страна на работодателите?

– Такива преговори се водят непрекъснато – било то за сключване на нови КТД или на анекси към тях. В последно време работодателите разбират все повече и повече нуждата от увеличение на възнагражденията на техните работници и служители. Причините за това са много – от растящата инфлация до все по-осезаемата липса на работна ръка. Същевременно с това все още има работодатели, които възпрепятстват създаването на синдикални организации, както и отказват преговори за сключване на КТД. Надявам се скоро да станем свидетели на исканите от нас промени в Наказателния кодекс и тези действия от страна на работодателите да бъдат криминализирани. Добра перспектива ни дава Директивата за адекватните и справедливи МРЗ и насърчаване на колективното договаряне, но тепърва предстоят законодателни промени, свързани с транспонирането й.

– Как протича кампанията на КНСБ за по-високи доходи и защита на работните места в областта?

– От 19 септември КНСБ провежда протестна кампания в цялата страна, като РС Велико Търново също се включи в нея. През това време аз и моя екип проведохме разговори с всички наши синдикални организации в областта. Кампанията ни започна от най-належащите и най-фрапантните случаи на ниско възнаграждение. Най-ярък пример за това е МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“. Недопустимо е при такава галопираща инфлация и наличието на редица кризи като политическа, икономическа, енергийна и т.н. да се намаляват нетни заплати и то на лекари, медицински сестри, акушери, санитари – хора, от които имахме най-много нужда в последните две години. Изглежда, изведнъж забравихме за тях. Това, разбира се, не се отнася само за търновската болница, но и за цялата система на болничната помощ в държавните болници. С колегите ми съсредоточихме внимание и сили и в социалната сфера, където, въпреки увеличението на единните разходни стандарти тази година, все още ръстът на възнагражденията не може да компенсира инфлацията, а да не говорим, че в наредбата за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет, са пренебрегнати някои от длъжностите – например счетоводителите. Разбира се, трябва да отчетем и добрите примери като ръстът на заплатите на учителите, на специалистите в яслите и яслените групи, в ДУЗ. Също така в реалния сектор в повечето предприятия има увеличение на заплатите в последната година – къде наведнъж, къде на два пъти, но резултати се виждат.

– От гледната точка на юрист – какви са най-често срещаните трудово-правни проблеми на работниците от Великотърновска област?

– Най-честите проблеми са свързани с така наречената „Заплата в плик“. Хората осъзнават огромния проблем в това да се съгласяват с този тип заплащане на труда едва когато е станало твърде късно. Основни проблеми са също неизплащане на дължимите трудови възнаграждения, неплащането на извънреден труд, както и нарушаването на правото на ползване на платен годишен отпуск.

– Разрешими ли са те? И има ли проблемни работодатели в региона, с които водите редовна битка?

– Проблемите са разрешими, но хората трябва да се интересуват от трудовите си права и да ги защитават. Често правим информационни кампании на трудово-правна тематика. Истината е, че там, където има синдикални организации и КТД, нарушенията на трудовото законодателство са много по-малко или дори липсват. Колективното трудово договаряне е доказан механизъм за увеличаване на доходите и защита на трудовите права.

– Какви са амбициите Ви за развитие на регионалната структура до 2027 г.?

– Както вече споменах, основен акцент на нашата работа ще бъде създаването на нови синдикални организации. Същевременно с това искам да се опитваме да решаваме проблемите в отделните браншове чрез законодателни инициативи, независимо дали става въпрос за промяна на закони или подзаконови нормативни актове. Неслучайно с новия правилник, който приехме на отчетно-изборното събрание, разширихме състава на изпълнителния комитет на Регионалния съвет. В него участват представители на всички браншове, които имат синдикални организации на територията на област Велико Търново. Считам, че само по този начин, работейки заедно, можем да постигнем резултати.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *