Взаимопомощи за над 2,2 млн. лв. е отпуснала НВСК на свои членове

Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел „Национална взаимоспомагателна каса  (НВСК) на КНСБ се състоя в началото на юли в централата на конфедерацията. То бе под председателството на президента на КНСБ и председател на управителния съвет на НВСК Пламен Димитров.

Оперативният директор Станислава Такева запозна Общото събрание с отчета на управителния съвет за дейността на НВСК през 2019 година и годишния финансов отчет.

Приети бяха и докладът на Контролния съвет за 2019 г., както и бюджетът на НВСК за 2020 г. Общото събрание освободи четирима членове от управителния съвет поради заявено желание от тяхна страна и одобри нови четирима.

Оперативният директор информира членовете за дейността на НВСК от създаването ѝ през 2014 до края на 2019 година. За този период в сдружението са регистрирани 2313 членове, отпуснати са 1448 броя взаимопомощи за общо 2 237 502 лева.

По време на заседанието постъпи предложение от оперативния директор с оглед на епидемичната обстановка, както и във връзка с възможността за бърз отговор на поискана взаимопомощ в размер на над 3000 лева, управителният съвет да може да одобрява по електронен път чрез имейл постъпило искане за над 3000 лева. Това ще се случва при спазено съотношение между дялов капитал и искана сума 1:3, т. е.  без да се кредитира дялов капитал от НВСК.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *