Яни Георгиев: През 2020 година получавахме дори сигнали от работодатели

Яни Георгиев е областен координатор на КНСБ в Кюстендил

 

– Област Кюстендил беше един от най-засегнатите региони от третата вълна на пандемията.  Как се отрази тя на пазара на труда в областта?

–  На територията на област Кюстендил регистрираните безработни лица към 31.03.2021 г.  са 5 071 души. Равнището на регистрираната безработица през месец март, изчислено като дял на регистрираните в бюрата по труда безработни лица към икономически активните 56 911 лица за областта, е 8,9%. Спрямо предходния месец стойността на показателя бележи намаление от 0,2 процентни пункта. При анализиране на показателя регистрирани безработни лица спрямо март 2020 г. се наблюдава ръст от 515 лица или 11,3%.

Структурата на регистрираните безработни лица по образование през месец март е следната:

  • С висше образование 514 лица;
  • Със средно образование са регистрирани 2 603 лица;
  • От тях: със средно специално и професионално образование – 2 086 лица;
  • С основно са регистрирани 874 лица;
  • С начално образование – 1 080 лица.

Входящият поток през март 2021 г. обхваща 718 регистрирани безработни лица, при изходящ поток през месеца 807 лица.

На този фон за последната година ръстът на БВП е на трето място в страната, което води след себе си до увеличение на работните заплати. Област Кюстендил вече не е в последната тройка по този показател.

– Каква е Вашата равносметка за периода на пандемия – увеличаха ли се сигналите от работници и служители, затрудни ли се социалният диалог?

– Подадените сигнали през VOX KNSB от Област Кюстендил за 2020 година са 71  броя, повечето от които са свързани с прилагането на норми за здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ), полагане на труд над работното време, определено в трудовия договор, нарушения, свързани с почивките и отпуските, във връзка със сумираното изчисляване на работното време, забавяне изплащането на работните заплати и др.

През отминалата 2020 година сме подали 10 сигнала (5 за 2019 г.) до Дирекция Инспекция по труда Кюстендил и сме извършили 2 съвместни проверки с тях. Основно сигналите бяха за забавени плащания на работните заплати, лоши условия на труд и почивка, както и неспазване на работното време.

Въпреки ограниченията, не е спирал диалогът с институциите. В електронна среда редовно се провеждаха заседанията на Областен съвет за развитие, Областен съвет за тристранно сътрудничество, Съвет за заетост към Бюро по труда и др.

– Какви са най-честите проблеми, с които работещите се обръщат към Вас?

– Постъпилите в Регионален съвет (извън платформата VOX KNSB) сигнали от работници са 192 броя, което означава, че по обективни причини са почти двойно по-малко в сравнение с 2019 година, но беше променено естеството на оплакванията. Освен традиционните се появиха сигнали свързани изцяло с новата епидемична обстановка, като част от тях бяха за неправилно пускане в неплатен отпуск по повод Ковид 19, неплащане в пълен размер на работните възнаграждения при престой заради пандемията и други свързани с ограниченията в контактите и придвижването на хората.

Имаше дори сигнали от работодатели във връзка със забавяне на плащанията от страна на държавата по различните програми за подпомагане в условията на криза.

– Направихте кампания за безопасните условия на труд. Какво е измерението на проблема в област Кюстендил?

– В Кюстендилска област беше установена една от първите фирми с  „гнездо“ на заразени от Ковид 19.  Във въпросната фирма имаме изградена СО и благодарение своевременната реакция на синдикалния комитет и ръководството, ситуацията беше овладяна сравнително бързо. След това положителният опит от там се прилагаше навсякъде при подобни случаи както в Областта, така и в страната.  До момента по инициативата на КНСБ „Не си сам“ в област Кюстендил подпомагане са получили над 30 наши синдикални члена боледували от Ковид 19.

През 2020 година на територията на региона е имало 12 трудови злополуки. За щастие, няма такива с фатален изход. Взети са общо 96 броя болнични листове по причина „Трудова злополука и Професионална болест“  със средна продължителност 16.5 дни, което означава че са загубени 1580 човекодни за една година.

– Какви са приоритетите на Регионалния съвет до края на годината?

– В Регионален съвет на КНСБ Кюстендил има 142 Синдикални организации с около 4 500 члена. През 2020 година са подписани 25 бр. КТД, в които са обхванати 2015 човека. Това означава, че въпреки пандемичната обстановка, имаме лек ръст спрямо предходните две години.

Основното предизвикателство пред Регионален съвет на КТСБ Кюстендил си остава активната работа във фирмите, където няма изградени синдикални организации. Разясняване сред заетите на основните функции на синдиката и предимствата от това да са част от голямото синдикално семейство.

Засилена работа за икономическото възстановяване на региона, зеленият и дигитален преход, включващ пазар на труда, социалната сигурност, засилване на социалния диалог с институциите, Колективното трудово договаряне и защитата на основните трудови и човешки права на хората.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *