Социална Европа

Брой 4 / Декември 2014 г.

На фокус:  Новото икономическо управление и колективното договаряне
1. Включване на социалните партньори в европейското икономическо управление. декларация на европейските социални партньори, 21.10.2013
2. Новото европейско икономическо управление и неговото въздействие върху националните системи за колективно договаряне
3. Новото икономическо управление и неговото социално

Изтегли като *.pdf

Брой 3 / Ноември 2014 г.

На фокус:  Здравето и безопасността на работното място

  1. Здраве и безопасност на работното място: Европа начерта своите цели за 2014-2020 г.
  2. Изложено ли е здравето на работниците на криза?
  3. Данни от ключови изследвания, посветени на здравето и безопасността на работното място
  4. Кратък преглед на актуални новини от ЕКП и МКП

Изтегли като *.pdf

Брой 2 / Юни 2014 г.

В първата глава от настоящия брой ще бъдат разгледани понятията неформална и сива икономика, след което ще бъдат проследени ефектите за обществото от недекларирания труд, както и какви са дискутираните до момента стъпки за справяне с този проблем. В следващата  глава ще се обърне внимание  на  съществуващите до момента анализи и изследвания, посветени на недекларирания труд, а в последната глава ще бъдат цитирани част от добрите практики за справяне с неформалната икономика и недекларирания труд, достъпни в базата данни на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд.

 

 

Брой 1 / Март 2014 г.

Дуална система на обучениеДуалната система на обучение в Европа – интегриране на младите хора на пазара на труда

Гаранция за младежта – европейският отговор на предизвикателства пред заетостта на младежите