Социална Европа

Брой 2/ 2001 г.

1. Някои сегашни предизвикателства за синдикализма
2. БЪЛГАРИЯ по пътя на присъединяването към ЕС
3. Европейският съвет в НИЦА
4. Десетгодишно изследване на условията на труд в Европейския съюз

Брой 1/ 2001 г.

1. Намаляващо значение на стачката като средство за натиск?
2. Индустриалният конфликт в страните от ЕС - някои тенденции
3. ИТАЛИЯ - нов закон за стачката в общественото обслужване

Брой 2/ 2000 г.

1. Разпределението на труда и взаимовръзката с гъвкавостта
2. Преговорите за гъвкавостта на работното време в Западна Европа
3. Постепенното пенсиониране - една комплексна политика
4. ХОЛАНДИЯ - договорената гъвкавост
5. ИСПАНИЯ - социалните партньори приемат нова форма на гъвкавост
6. Дерегулация и заетост
7. ИТАЛИЯ - отхвърлен от конституционния съд референдум за срочните трудови договори 8. ИТАЛИЯ - Законът за непълното работно време