КНСБ обсъди с българските евродепутати директивата за адекватните минимални работни заплати

Ръководството на КНСБ обсъди проекта на директива за адекватните минимални работни заплати с българските членове на Европейския парламент. Онлайн дискусията се проведе по инициатива на конфедерацията. На нея президентът на КНСБ Пламен... Вижте повече »

КНСБ обсъди с министър Сачева директивата за адекватните минимални работни заплати

Изготвяне на национален план за насърчаването на колективното трудово договаряне и постепенно достигане на 70% покритие у нас на работниците и служителите с колективен трудов договор. Това бе една от темите, които... Вижте повече »

Предложената от ЕК Директива за адекватни минимални работни заплати в ЕС има нужда от усъвършенстване

КНСБ приветства избора на Европейската комисия да предложи обвързващ държавите-членки нормативен документ, какъвто е директивата. Транспонирането и прилагането й ще имат положителен ефект върху пазара на труда в България през механизмите на... Вижте повече »

Пламен Димитров пред конференцията „Нашата социална Европа – силни заедно“: Подкрепяме рамкова директива за минимални заплати

КНСБ приветства инициативата на ЕК да постави в началото на мандата си такъв важен приоритет, като справедливото и достойно заплащане труда на европейските граждани и предприемането на първи стъпки за реализиране на... Вижте повече »

ЕКП: Страните от ЕС със слабо колективно договаряне имат най-ниски заплати

Официалните данни показват, че нивата на заплатите в Европа са тясно обвързани с това дали работниците са обхванати от колективни трудови договори, съобщи Европейската конфедерация на профсъюзите.В девет от десетте държави-членки на... Вижте повече »

Европейските синдикати призовават за директива за справедливи минимални заплати

По-голямата част от европейските профсъюзи, представляващи 45 милиона работници, гласуваха за въвеждането на нов правен регламент на ЕС в подкрепа на справедливите минимални заплати и колективното договаряне, съобщи Европейската конфедерация на профсъюзите... Вижте повече »

Продължават спекулациите по темата за минималните работни заплати в ЕС

Темата за минималните работни заплати в ЕС очаквано е във фокуса на общественото внимание, но това, за съжаление, поражда спекулации и неточни интерпретации в медиите. Необходимо е да подчертаем, че КНСБ не... Вижте повече »

КНСБ обсъди с министър Сачева необходимостта от промени в Кодекса на труда

Необходими са изменения в Кодекса на труда, чрез които да се решат въпроси, които не търпят отлагане. Те са свързани както със сумираното изчисляване на работното време, извънредния и нощния труд, така... Вижте повече »

КНСБ настоява за директива за минимални работни възнаграждения

КНСБ приветства обявеното вчера от Европейската комисия начало на консултации със социалните партньори за въвеждане на справедливи минимални възнаграждения за работниците в ЕС. Конфедерацията продължава да настоява за приемане на Рамкова директива... Вижте повече »

КНСБ иска европейски директиви за колективното договаряне и минималните европейски заплати

КНСБ ще се бори за европейски директиви, която да гарантират достойни заплати за българските работници. Това обяви пред конгреса на ЕКП президентът на КНСБ Пламен Димитров. Това не означава равни заплати между... Вижте повече »