Продължават спекулациите по темата за минималните работни заплати в ЕС

Темата за минималните работни заплати в ЕС очаквано е във фокуса на общественото внимание, но това, за съжаление, поражда спекулации и неточни интерпретации в медиите. Необходимо е да подчертаем, че КНСБ не... Вижте повече »

КНСБ обсъди с министър Сачева необходимостта от промени в Кодекса на труда

Необходими са изменения в Кодекса на труда, чрез които да се решат въпроси, които не търпят отлагане. Те са свързани както със сумираното изчисляване на работното време, извънредния и нощния труд, така... Вижте повече »

КНСБ настоява за директива за минимални работни възнаграждения

КНСБ приветства обявеното вчера от Европейската комисия начало на консултации със социалните партньори за въвеждане на справедливи минимални възнаграждения за работниците в ЕС. Конфедерацията продължава да настоява за приемане на Рамкова директива... Вижте повече »

КНСБ иска европейски директиви за колективното договаряне и минималните европейски заплати

КНСБ ще се бори за европейски директиви, която да гарантират достойни заплати за българските работници. Това обяви пред конгреса на ЕКП президентът на КНСБ Пламен Димитров. Това не означава равни заплати между... Вижте повече »