ФНСЗ организира дискусия “Зелената сделка и сектор Земеделие – Коопериране vs Конфронтация”

На 22 юни от 9 до 12 часа в зала 309 на Ректората на Шуменския университет „Константин Преславски“ ще се проведе дискусионен форум на тема „Зелената сделка и сектор Земеделие – Коопериране... Вижте повече »

ФНСЗ проведе Годишна асамблея, взето бе решение за преминаване в протестна готовност

Годишна асамблея на Федерацията на независимите синдикати от земеделието под надслов “Време е! За справедлив преход в българското земеделие! Мисли Зелено – Бъдещето ни задължава!” се проведе от 5 до 7 юни... Вижте повече »

ФНСЗ проведе дискусионен форум на тема „Безопасност и здраве при работа“

Трети дискусионен форум на тема “Безопасност и здраве при работа” в рамките на партньорски проект №BG05SFOP001-2.025-0166 “Работодатели и синдикати от сектор Земеделие в диалог и действия за устойчиво управление на предизвикателствата и... Вижте повече »

Федерацията на синдикатите от земеделието с актуализиран наръчник за добри практики в социалния диалог

Федерацията на независимите синдикати от земеделието изготви и публикува актуализиран наръчник “Добри практики в социалния диалог, колективното трудово договаряне и социалната политика в сектор Земеделие и обслужващите го звена”. Целта му е... Вижте повече »

ФНСЗ навърши своята 33-та годишнина

От името на Конфедерацията на независимите синдикати в България и лично от свое име Ви поздравявам по случай навършването на 33 години от учредяването на Федерацията на независимите синдикати от земеделието. През... Вижте повече »

Сключено бе допълнително споразумение към БКТД в “Напоителни системи”

Днес, 5 април, бе подписано ново допълнително споразумение към Браншовия колективен трудов договор на работещите в “Напоителни системи” ЕАД, съобщиха от Федерацията на независимите синдикати в земеделието към КНСБ. С него се... Вижте повече »

Подписан бе първи Колективен трудов договор в ИАРА

Колективен трудов договор и Споразумение на работещите в Изпълнителна Агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) бяха подписани днес след продължили повече от половин година активни преговори. Това е първият колективен договор в... Вижте повече »

Правят дигитален наръчник с полезни съвети за сезонните работници

Федерацията на независмите синдикати от земеделието е партньор в европейския трансграничен проект AgriWork-Crossborder, който цели по-доброто информиране на сезонните работници в селското стопанство. Всяка година около 4 милиона сезони работници пресичат държавни... Вижте повече »

Договорен бе ръст на заплатите в клоновете на “Напоителни системи” ЕАД

Допълнително споразумение към действащия Браншови колективен трудов договор бе сключено за “Напоителни системи” ЕАД. То е резултат от дълги преговори между лидерите на двата синдиката ФНСЗ-КНСБ и КТ “Подкрепа” и ръководството на... Вижте повече »

На тристранна среща с министъра на земеделието КНСБ представи вижданията си за бъдещето на сектора

Работната ръка в земеделието не достига. Основна причина за това е заплащането, което е едно едно от най-ниските в секторите на нашата икономика. Нормално е при тези несправедливи доходи да има отлив... Вижте повече »