Учредена бе синдикална организация в Държавно горско стопанство “Добрич”

Нова синдикална организация на КНСБ бе създадена на 29 януари в Държавно горско стопанство “Добрич”. Учредителите са 15, за председател бе избран Тошко Петков. Организацията бе създадена със съдействието на експертите от... Вижте повече »

Организация на КНСБ бе учредена в Държавно горско стопанство-Омрутаг

Синдикална организация на КНСБ бе създадена на 17 януари в Държавно горско стопанство – Омуртаг. Учредители са 25 служители, за председател на организацията бе избран Милен Чолаков, а за секретар – Сами... Вижте повече »

В Габрово бе учредена нова синдикална организация на КНСБ

Днес в Регионалния съвет на КНСБ в Габрово бе учредена синдикална организация на КНСБ при Дирекция „Национален парк Централен Балкан”. Съгласно взето решение структурата стана част от Федерация на синдикалните организации от... Вижте повече »

ФСОГСДП отбелязва 33 години от учредяването си

От името на Конфедерацията на независимите синдикати в България и лично от свое име Ви поздравявам по случай навършването на 33 години от учредяването на Федерацията на синдикалните организации от горското стопанство... Вижте повече »

Подписан бе Браншов колективен трудов договор за отрасъл “Горско стопанство”

Браншов колективен трудов договор за работещите в отрасъл „Горско стопанство – стопанисване” за 2023-2024 г. бе подписан на 1 февруари. Отразени са всички изменения на действащите към момента нормативни актове, касаещи предмета... Вижте повече »

Нова синдикална организация бе учредена в ОП “Общински гори”, гр. Средец

Нова синдикална организация на КНСБ бе учредена на 14 февруари в ОП „Общински гори“, гр. Средец, област Бургас. На учредителното събрание присъстваха 26 работници и служители. За председател на синдикалната организация към... Вижте повече »

Константин Чолаков е новият председател на ФСОГСДП

Константин Чолаков бе избран днес за председател на Федерацията на синдикалните организации в горското стопанство и дървопреработващата промишленост. Това се случи по време на Осмият редовен конгрес на ФСОГСДП, който се проведе... Вижте повече »

От Стара Загора започва подписка с искане за по-високи доходи в горските и ловните стопанства

Работещите в Държавно горско стопанство – Стара Загора, Гурково, Казанлък и Държавно ловно стопанство “Мазалат” се присъединиха към протестната кампания на КНСБ “Да защитим доходите от инфлацията и работните места в кризата”.... Вижте повече »

Отворено писмо до народните представители от ФНСЗ и ФСОГДП

Федерациите на независимите синдикати в земеделието и на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост към КНСБ, както и Национална Федерация „Земеделие и горско стопанство“ – КТ „Подкрепа“ , изпратиха днес... Вижте повече »

Федерацията на организациите от горското стопанство навърши 32 г.

Федерацията на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост днес навършва 32 години от своето учредяване. През изминалите години тя не спира да се бори за правата, интересите и добруването на... Вижте повече »