Издръжката на живот през септември 2015 г.

Издръжката на живот на 1 член от 4-членно домакинство (2 възрастни + 2 деца) в края на м. септември достигна сумата от 560,81лв., или общо са необходими 2 243 лв. Ако допуснем,... Вижте повече »

Издръжка на живота през март 2015 г.

В края на първото тримесечие на 2015 г. стойността на необходимите средства за издръжката на живота е 563,21 лв. на човек от 4-членно домакинство (2 възрастни с 2 деца). За да се... Вижте повече »

Към най-високото равнище: ролята на социалния диалог за подобряване на благосъстоянието и конкурентоспособността

Приключен е проект „ Към най-високото равнище: ролята на социалния диалог за подобряване на благосъстоянието и конкурентоспособността”, който се осъществи по бюджетна линия на ЕК VP/2013/001, с основен изпълнител Фондация „Марко Биаджи”,... Вижте повече »

Евроакта 2 – Европейски действия за транснационални споразумения в компаниите

Приключен е проект „ЕВРОАКТА-Европейски действия за транснационални споразумения в компаниите-2” по бюджетна линия на ЕК VP/2013/001. Основен изпълнител е  Асоциация „Бруно Трентин”-ИСО –Институт за икономически и социални изследвания –Рим при Обща италианска... Вижте повече »

Издръжка на живота през декември 2014 г.

В края на 2014 г. стойността на издръжката на живот достигна до  561,88 лв. на човек от 4-членно домакинство (2 възрастни с 2 деца). За да покрива задължителните си разходи за образование,... Вижте повече »

Издръжка на живота през юни 2014 г.

Издръжката на живот на 1 лице от 4-членно домакинство (2 възрастни + 2 деца) в края на м. юни достигна 559.95 лв. или общо за този тип домакинство месечно са необходими около... Вижте повече »