Сключен бе Колективен трудов договор в МВР

Днес в Министерството на вътрешните работи бе сключен нов Колективен трудов договор за срок от една година между министъра на вътрешните работи Калин Стоянов и представителите на синдикалните организации във ведомството. Сред... Вижте повече »

Сключен бе 16-ият КТД в Министерството на отбраната

16-ият Колективен трудов договор и деветото Споразумение относно представителните и защитните функции на синдикатите в Министерството на отбраната бяха сключени днес на церемония във ведомството. Те бяха подписани от министър Тодор Тагарев,... Вижте повече »

Сключен бе КТД в Агенцията за социално подпомагане

Ръководството на ФНСДУО и нейният основен член – Синдикатът на работещите в социално подпомагане и социални услуги, подписаха днес Колективен трудов договор и Споразумение за държавните служители в Агенция за социално подпомагане... Вижте повече »

Енергетиците с нов Браншов колективен трудов договор

Нов Браншов колективен трудов договор за сектор Енергетика бе подписан на 4 декември. Той е със срок на действие две години и влиза в сила от 29 ноември 2023 г. Подписи под... Вижте повече »

Подписани бяха КТД в “БДЖ-Пътнически превози” и “Холдинг БДЖ”

Днес, 6 декември, бяха подписани два нови Колективни трудови договора – между „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД и Синдикат на железничарите в България – КНСБ, Национален железничарски синдикат – КТ „Подкрепа”, Федерация... Вижте повече »

Приета бе Интегрирана стратегия на МОТ за правото на колективно договаряне

Управителният съвет на Международната организация на труда прие в края на миналата седмица Интегрирана стратегия за насърчаване и прилагане на правото на колективно договаряне. Стратегията подчертава значението на колективното договаряне и насърчава... Вижте повече »

Подписан бе Колективен трудов договор на Летище София

На Летище София днес се проведе среща между синдикалните организации и работодателя “Соф Кънект” АД. Преподписан бе Колективният трудов договор в предприятието, като в него бе включена клауза, която се отнася за... Вижте повече »

Сключени бяха нови КТД в Спортния тотализатор и Агенцията по заетостта

На 3 октомври ФНСДУО и нейният основен член – Синдикатът на работещите в Български спортен тотализатор, подписаха нов Колективен трудов договор за Държавно предприятие „Български спортен тотализатор” с новия изпълнителен директор Георги Тарлеков. Три дни... Вижте повече »

Нова синдикална организация бе учредена в с. Памукчи

Нова синдикална организация на КНСБ бе учредена в Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост в с. Памукчи, община Нови пазар. За председател на СО бе избран... Вижте повече »

Нови КТД за общинската администрация и за бранш “Култура и туризъм” в Бургас

Нови колективни трудови договори бяха подписани на 25 септември в общинска администрация – Бургас и в бранш „Култура и туризъм“- община Бургас. На подписването присъстваха кметът Димитър Николов, Мая Сариева, областен координатор... Вижте повече »