Договориха минимални прагове за работните заплати в новия КТД за музикално-сценичните изкуства

Минимални прагове за работните заплати, по-високи обезщетения при пенсиониране и сумирано изчисляване на работното време само при доказана необходимост. Това са част от клаузите, залегнали за първи път в новия браншов колективен... Вижте повече »

Договорен бе допълнителен платен отпуск за педагозите в София

Във връзка с последиците от обявеното извънредно положение, размерът на удължения платен годишен отпуск за педагогическите специалисти, включително директори от всички образователни институции в столичната образователна система, за 2020 г. се увеличава... Вижте повече »

Новият КТД в образованието: По-голям размер на отпуските и на предизвестията, увеличение на разходните стандарти

Колективен трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование (ДО1-134/08.06.2020 г.) бе подписан на 8 юни. Той ще е в сила до 25 ноември 2020 г. СБУ подготви проект на КТД... Вижте повече »

Подписан е нов колективен трудов договор в НКЖИ

Синдикатът на железничарите в България (СЖБ), Съюзът на транспортните синдикати в България (СТСБ), Национален железничарски синдикат (НСЖ „Подкрепа“), Федерация транспортни работници (ФТР „Подкрепа“) и Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) подписаха на 2... Вижте повече »

С промяна в КТД – сестрите в яслите и детските градини също в платен служебен отпуск при епидемии

Във връзка с усложнената обстановка в страната ни и работата на професионалистите по здравни грижи в Детските ясли и детските градини ФСЗ-КНСБ внесе в Отрасловия съвет на здравеопазването искане за промяна на... Вижте повече »

Два нови колективни договора бяха сключени в леката промишленост

Два нови колективни трудови договора в леката промишленост бяха подписани през месец февруари-март, 2020 г. малко преди и по време на въведеното извънредно положение в България, при работа в риск, и въпреки... Вижте повече »

Кметът на Дряново и КНСБ подписаха общински колективен трудов договор за детско и училищно здравеопазване

На 31 март бе сключен нов колективен трудов договор за Детско и училищно здравеопазване в Дряново между кмета Трифон Панчев и председателят на синдикалната организация към КНСБ Иван Пенчев. Детско и училищно... Вижте повече »

Подписан бе нов колективен договор в бранш “Целулозно-хартиена промишленост”

Федерацията на синдикалните организации в горското стопанство и дървопреработващата промишленост към КНСБ и ФЛП НА КТ “ПОДКРЕПА” подписаха браншови колективен трудов договор с Браншовата камара на работодателите от “Целулозно-хартиена промишленост”. Колективният договор... Вижте повече »

Минимални работни заплати и зелени клаузи бяха включени в новия колективен трудов договор в металоиндустрията

Минимални работни заплати по категории персонал залегнаха за първи път в новия отраслов колективен трудов договор за търговските дружества с машиностроителни и металообработващи дейности. Той е и първият в България с предвидени... Вижте повече »

ETUC обсъди насърчаването на колективното договаряне с Урсула фон дер Лайен

Повишаването на заплатите чрез колективното договаряне и други приоритети за европейските работници обсъдиха Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC) и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Срещата във вторник бе първият... Вижте повече »