Пламен Димитров: Нужно е взаимно признаване на синдикалното членство в европейските страни

Това, върху което синдикатите в Европа все още не работят, е постигането на взаимно признаване на синдикалното членство. Този въпрос стои от 15 години насам. Ако тази практика се възприеме в ЕС,... Вижте повече »

Пламен Димитров: Постигнахме споразумение МОТ да разработи дефиниция за заплата за издръжка

Постигнато бе споразумение Международната организация на труда да направи изследвания и оценки, за да допринесе за по-доброто разбиране на това какво всъщност означава “заплата за издръжка”. Това е грандиозна победа не само... Вижте повече »

Пламен Димитров в Женева: Kолективното договаряне е от решаващо значение за повишаване качеството на заетостта

Социалният диалог и по-специално колективното договаряне е от решаващо значение за повишаване на качеството на заетостта, както и за изготвянето на планове за създаване на работни места и индустриални стратегии. MOT следва... Вижте повече »

Пламен Димитров в Женева: Стратегиите за справедлив преход трябва да са подкрепени от социален диалог

Твърде малко държави прилагат макроикономически политики, ориентирани към заетостта, и за съжаление и днес стратегиите за растеж на много държави са насочени към привличане на преки чуждестранни инвестиции с ниски заплати и... Вижте повече »

Международната конференция на труда обсъжда предизвикателствата и тенденциите, свързани със заетостта

Предизвикателства пред работните места в различни части на света, свързани със структурната трансформация, икономическата диверсификация, изменението на климата, новите технологии и демографските реалности, водещи до нарастващи неравенства, бавно и неравномерно възстановяване от... Вижте повече »

Петата световна конференция за премахване на детския труд призова за спешни действия

За спешни действия, насочени към премахване на детския труд, призоваха делегатите на Петата световна конференция, посветена на проблема. Тя бе организирана от Международната организация на труда и се проведе от 15 до... Вижте повече »

МОТ призова Русия да прекрати агресията в Украйна

Управителният съвет на Международната организация на труда прие на 24 март резолюция, с която призова Руската федерация да прекрати незабавно агресията срещу Украйна. Документът бе подкрепен с 42 гласа “за”, два “против”... Вижте повече »

Декларация в подкрепа на акция на ЕКП за справедливи минимални заплати

Уважаеми колеги и приятели синдикалисти,  КНСБ се присъединява чрез гласа на своите над 270 000 членове в България към организираната от ЕКП на днешния 24 февруари широка синдикалната акция под наслов „Европа... Вижте повече »

Пламен Димитров в Женева: Неравенствата се засилват, трябва да подновим социалния договор

“Социалният договор предполага, че работниците трябва да могат да живеят от работата, която извършват. Добавената стойност, която създават и обществената стойност на труда трябва да се превърнат в заплати, осигуряващи жизнения минимум... Вижте повече »

TUC публикува информация на български език за трудовите права във Великобритания

TUC – националният конгрес на синдикатите във Великобритания, публикува на интернет страницата си информация на български език за трудовите права на заетите на Острова. Ръководството дава детайлна информация за трудовия статут и... Вижте повече »