Проведе се четвъртата Световна конференция на жените

Стотици жени, синдикални лидери от цял свят, се събраха на 16 ноември в Мелбърн, Австралия, за заключителното събитие от четвъртата Световна конференция на жените. Тя се проведе в навечерието на Петия Световен... Вижте повече »

ЕИСК със становище за ключовата роля на обществения транспорт

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) признава, че общественият транспорт играе ключова роля за екологичното възстановяване на Европа след ковид пандемията. Тя изигра катализираща роля, показвайки, че публичният транспорт предоставя услуга от... Вижте повече »

МОТ обсъжда стратегия за намаляване на неравенствата в света на труда

Нарастващите разходи за живот, които са пряко следствие от пандемията, политическите избори и войната, са още един фактор, който трябва да добавим към тези, които изострят проблема с неравенствата. Пандемията разкри затрудненията,... Вижте повече »

Генералният директор на МОТ: Необходима е Глобална коалиция за социална справедливост

“Спешно е необходима Глобална коалиция за социална справедливост. Нека си признаем: социалният въпрос е най-слабото звено в тройката “икономика – общество – околна среда”. Да, социална справедливост, която подобрява функционирането на обществата... Вижте повече »

ЕКП в писмо до европейските институции: Защитете платформените работници!

Европейската конфедерация на профсъюзите публикува отворено писмо до европейските институции, с което настоява за приемане на силна директива за подобряване на условията на труд на платформените работници, която да не защитава икономическите... Вижте повече »

Платформените работници във фокуса на среща на високо равнище на МОТ

Рисковете пред платформените работници, постигането на трудова и социална закрила, както и други предизвикателства, произтичащи от бързия растеж на платформената икономика са във фокуса на среща на високо равнище на Международната организация... Вижте повече »

Синдикалният свят в Деня за достоен труд: Не на ниските доходи!

Цените на енергията, храните и други стоки от първа необходимост се покачват до такива нива, че хвърлят в бедност милиони работещи. На този фон някои правителства, икономисти и централни банкери им казват,... Вижте повече »

Пламен Димитров: Нужно е взаимно признаване на синдикалното членство в европейските страни

Това, върху което синдикатите в Европа все още не работят, е постигането на взаимно признаване на синдикалното членство. Този въпрос стои от 15 години насам. Ако тази практика се възприеме в ЕС,... Вижте повече »

Пламен Димитров: Постигнахме споразумение МОТ да разработи дефиниция за заплата за издръжка

Постигнато бе споразумение Международната организация на труда да направи изследвания и оценки, за да допринесе за по-доброто разбиране на това какво всъщност означава “заплата за издръжка”. Това е грандиозна победа не само... Вижте повече »

Пламен Димитров в Женева: Kолективното договаряне е от решаващо значение за повишаване качеството на заетостта

Социалният диалог и по-специално колективното договаряне е от решаващо значение за повишаване на качеството на заетостта, както и за изготвянето на планове за създаване на работни места и индустриални стратегии. MOT следва... Вижте повече »