Несправедливите условия пречат за интегриране на граждани на трети държави на нашия пазар на труда

Езиковата бариера, несправедливите условия на труд и дискриминацията са основните пречки пред интеграцията на гражданите от трети държави на българския пазар на труда. Това показва изследване, направено от Института за социални и... Вижте повече »

Брошура на три езика разяснява трудовите права на граждани на трети държави

Брошура, отпечатана на три езика – български, английски и арабски, разяснява трудово-осигурителните права на гражданите на трети държави. Тя бе издадена по международния проект „UnionMigrantNet и градовете заедно за интеграция“, съфинансиран от... Вижте повече »

Конференция на ЕКП за изграждане на #UnionMigrantNet събра повече от 120 участника

Въпросите за интеграцията на гражданите на трети държави в обществото и на работното място бяха обсъдени на двудневна конференция на Европейската конфедерация на профсъюзите, проведена в рамките на проекта #UnionMigrantNet. В нея... Вижте повече »

КНСБ проведе обучение по трудови и осигурителни права за рускоговорящи мигранти

Конфедерацията на независимите синдикати в България организира и проведе обучение по трудови и осигурителни права за русковорящи мигранти в конгресен център “Глобус”. При спазване на всички епидемични мерки участие взеха над 35... Вижте повече »

Първо обучение по Трудови и осигурителни права за граждани на трети страни извън столицата се проведе в Харманли

Конфедерация на независимите синдикати в България и Регионален съвет на КНСБ Хасково проведоха обучение по трудови и осигурителни права за гражданите на трети държави в Културния център на град Харманли. Участниците в... Вижте повече »

Експерти от КНСБ проведоха второто обучение “Трудови и осигурителни права на гражданите на трети държави”

На 30 септември се проведе второто обучение „Трудови и осигурителни права на гражданите на трети държави“. Обучението се проведе в рамките на международния проект „UnionMigrantNet и градовете заедно за интеграция“ #UnionMigrantNet на... Вижте повече »

Експерти от КНСБ проведоха първото обучение “Трудови и осигурителни права на гражданите от трети държави”

На 12 септември се проведе първото обучение „Трудови и осигурителни права на гражданите на трети държави“. Обучението се проведе в рамките на международния проект „UnionMigrantNet и градовете заедно за интеграция“ #UnionMigrantNet на... Вижте повече »

UnionMigrantNet и градовете заедно за интеграция

Продължителност на проекта: 30 месеца, 12.2019 г. – 05.2022 г. Многонационалният проект „UnionMigrantNet и градовете заедно за интеграция“ се съфинансира от Генерална дирекция „Миграция и вътрешни работи“ по програма AMIF-2018-AG-INTE.  Проектът се... Вижте повече »