UnionMigrantNet и градовете заедно за интеграция

Продължителност на проекта: 30 месеца, 12.2019 г. – 05.2022 г. Многонационалният проект „UnionMigrantNet и градовете заедно за интеграция“ се съфинансира от Генерална дирекция „Миграция и вътрешни работи“ по програма AMIF-2018-AG-INTE.  Проектът се... Вижте повече »