Текущи резултати от допитване “Нарушения на трудовите права в България”

Вижте повече »

Допитване “Нарушения на трудовите права в България”

Вижте повече »

Информация за правата ви на работното място

Този инструмент е създаден от КНСБ по проект BG05SFOP001-2.025-0031-C01 „Мониторинг на нарушенията, свързани с упражняването на труд в България“,  финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален... Вижте повече »

Проучване и анализ на добри практики за изследване, отчитане и популяризиране на резултатите сред работниците/служителите и институциите на нарушенията на права, свързани с упражняването на труд в България

„Мониторинг на нарушенията, свързани с упражняването на труд в България“ Свали като PDF Вижте повече »

Конфедерация на независимите синдикати в България стартира проект BG05SFOP001-2.025-0031-C01 „Мониторинг на нарушенията, свързани с упражняването на труд в България“

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Процедура BG05SFOP001-2.025 – Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и... Вижте повече »