Тодор Капитанов пред БТВ: Няма сфера в трудовото законодателство, в която да няма злоупотреби

От КНСБ отчитат над 200 000 нарушения на правото на труд през 2023 г. Масово се нарушават трудовите права на българина. Това каза в предаването „Тази сутрин“ по бТВ вицепрезидентът на конфедерацията Тодор... Вижте повече »

Анализ на нарушенията на права, свързани с упражняването на труд в областта на здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и осигурителните права

„Мониторинг на нарушенията, свързани с упражняването на труд в България“ Свали като PDF Вижте повече »

Анализ на нарушенията на права, свързани с упражняването на труд в областта на колективното трудово договаряне и синдикалните права

„Мониторинг на нарушенията, свързани с упражняването на труд в България“ Свали като PDF Вижте повече »

Анализ на нарушенията на права, свързани с упражняването на труд в областта на изплащането на работните заплати, работното време, почивките и отпуските

„Мониторинг на нарушенията, свързани с упражняването на труд в България“ Свали като PDF Вижте повече »

Текущи резултати от допитване “Нарушения на трудовите права в България”

Вижте повече »

Допитване “Нарушения на трудовите права в България”

Вижте повече »

Информация за правата ви на работното място

Този инструмент е създаден от КНСБ по проект BG05SFOP001-2.025-0031-C01 „Мониторинг на нарушенията, свързани с упражняването на труд в България“,  финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален... Вижте повече »

Проучване и анализ на добри практики за изследване, отчитане и популяризиране на резултатите сред работниците/служителите и институциите на нарушенията на права, свързани с упражняването на труд в България

„Мониторинг на нарушенията, свързани с упражняването на труд в България“ Свали като PDF Вижте повече »

Конфедерация на независимите синдикати в България стартира проект BG05SFOP001-2.025-0031-C01 „Мониторинг на нарушенията, свързани с упражняването на труд в България“

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Процедура BG05SFOP001-2.025 – Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и... Вижте повече »