Онлайн курс „Специфики в КТД в отраслите: търговия, кооперации, туризъм и услуги“ започва от 15 февруари

Дистанционно обучение „Специфики в колективното трудово договаряне в отраслите: търговия, кооперации, туризъм и услуги“ започва от 15 февруари. Курсът е насочен заети лица и е безплатен за тях. Той се провежда в... Вижте повече »