Станислава Такева, Оперативен директор на НВСК: Готвим нови облекчения за нашите членове

– Г-жо Такева, какво представлява Националната взаимоспомагателна каса? – Националната взаимоспомагателна каса на Конфедерацията на независимите синдикати в България (НВСК на КНСБ) е юридическо сдружение с нестопанска цел. Основна наша цел е... Вижте повече »