Онлайн курс “Решаване на проблеми с Excel” започва от 4 октомври

Онлайн курс “Решаване на проблеми с Excel – базисно ниво” стартира от 4 октомври. Той е безплатен за членове на КНСБ и БСК, а записването е до 30 септември. Обучението е с... Вижте повече »

Онлайн курс управление на проектни дейности започва от 1 юли

Дистанционно обучение на тема „Управление на проектни дейности от синдикалисти и работодатели на регионално ниво – част 1“ започва от 1 юли. Курсът е специално разработен съвместно от КНСБ и БСК по проект... Вижте повече »

Стартират обученията по проект на КНСБ “С нови зелени и екологични знания и умения към нова заетост”

На 6 юни стартират обученията по проект “С нови зелени и екологични знания и умения към нова заетост”. Той се осъществява от Конфедерацията на независимите синдикати в България и е част от... Вижте повече »

Курсове по английски език за социален диалог започват от 31 май

Курс по Английски език за социален диалог 2 започва от 31 май. Той е разработен за целите на средно ниво обучение, над А2, за служители и активисти от структурите на социалните партньори –... Вижте повече »

Онлайн обучение „Икономика, социална политика и мениджмънт“ започва от 21 март

Дистанционно обучение на тема Индустриални отношения, Модул 6 „Икономика, социална политика и мениджмънт“ започва от 21 март. Обучението е насочено към новоизбрани синдикални председатели и синдикални активисти. Те не дължат такса за... Вижте повече »

Онлайн курс “Колективни трудови спорове” започва от 7 март

Дистанционно обучение на тема Индустриални отношения, модул 5 „Колективни трудови спорове“ започва от понеделник, 7 март. Курсът е насочен към синдикални членове. Те не дължат такса за участие. Всеки участник ще има... Вижте повече »

Онлайн курс “Решаване на проблеми с Excel” започва от 5 април

Онлайн обучение “Решаване на проблеми с Excel – базисно ниво” започва от 5 април. Курсът е подходящ за напълно начинаещи, без опит с MS Excel или друг подобен софтуер или такива с... Вижте повече »

Онлайн курс “Колективно трудово договаряне” започва от 14 февруари

Дистанционно обучение „Колективно трудово договаряне“ започва от 14 февруари. То е част от програмата за базово обучение на новоизбрани синдикални председатели, разработена под формата на онлайн курс. Чрез него се цели да... Вижте повече »

Започва дистанционно обучение “Пазар на труда”

Дистанционно обучение на тема “Пазар на труда” започва от днес и ще продължи през следващите две седмици. То е третият модул от курса по Индустриални отношения, насочен към новоизбрани синдикални председатели и... Вижте повече »

КНСБ е домакин на международно обучение за ролята на уменията

От 2 до 4 февруари в Конгресен център „Глобус“ на КНСБ се провежда международно обучение на Европейския синдикален институт към Европейската конфедерация на профсъюзите, в което български синдикалисти на браншово, регионално и... Вижте повече »