Онлайн обучение “Пазар на труд” започва от 13 септември

Дистанционно обучение на тема “Пазар на труда” започва от понеделник, 13 септември. То е насочено към новоизбрани синдикални председатели и е безплатно за тях. Всички дистанционни курсове на КНСБ се провеждат само... Вижте повече »

КНСБ в Разград обучи 95 безработни лица

Регионалният съвет на КНСБ – Разград връчи в средата на август удостоверения за професионално обучение на 95 безработни лица от общините Цар Калоян, Лозница, Исперих, Самуил и Завет. Те преминаха обучение по... Вижте повече »

КНСБ във Варна връчи удостоверения за обучение на 39 безработни лица

Регионалният съвет на КНСБ – Варна раздаде удостоверения за професионално обучение на 30 безработни лица от общините Суворово и Долни чифлик за специалност “Екология и опазване на околната среда”, част от професия... Вижте повече »

КНСБ в Благоевград връчи удостоверения за професионално обучение на 15 безработни лица

Регионалният съвет на КНСБ – Благоевград раздаде днес удостоверенията за професионално обучение на 15 безработни лица за специалност “Подпомагане на деца”, част от професия „Социален асистент“. Те бяха обучени по проекта на... Вижте повече »

Онлайн курс „Финансиране на делегирани държавни дейности чрез общинските бюджети“ започва от 19 юли

Дистанционно обучение „Финансиране на делегирани държавни дейности чрез общинските бюджети“ започва от 19 юли. Курсът е насочен към новоизбрани синдикални председатели и лица, ангажирани с участие в преговори за колективен трудов договор... Вижте повече »

Онлайн курс “Въведение в управлението на проекти за синдикалисти” започва на 28 юни

Дистанционно обучение на тема “Въведение в управлението на проекти за синдикалисти” започва от 28 юни. Курсът е безплатен и е специално разработен за синдикални активисти, с малък опит или без опит в... Вижте повече »

Онлайн курс “Безопасност и здраве на работното място” започва от 21 юни

Дистанционен курс “Безопасност и здраве на работното място” започва от 21 юни. То е насочено към новоизбрани синдикални председатели и е безплатно за тях. Всички дистанционни курсове на КНСБ се провеждат само в онлайн... Вижте повече »

Онлайн обучение “Пазар на труда” започва от 14 юни

Дистанционно обучение на тема “Пазар на труда” започва от 14 юни. То е безплатно и е насочено към новоизбрани синдикални председатели. Всеки участник ще има достъп до курса в рамките на 2... Вижте повече »

КНСБ в Дупница започна обучение на 30 безработни лица

В края на месец май 2021 г. КНСБ – Дупница започна обучения на 30 безработни лица, разделени в 2 групи по 15 лица в две съседни общини. Те са по проект „Нови... Вижте повече »

Дистанционен курс “Визия, мисия, цели и перспективи на КНСБ” започва от 7 юни

Дистанционно обучение „Визия, мисия, цели и перспективи на КНСБ“ започва от 7 юни. Обучението е безплатно и е насочено към синдикални членове. Курсът се провежда в онлайн форма. Всеки участник ще има достъп до него... Вижте повече »