Обучението по дигитални умения продължава на 20 и 22 април

Представители на КНСБ, на БСК и на областната и общинската администрация от Бургас, Варна, Велико Търново, Стара Загора и София могат да се включат в онлайн обучение “Дигитални умения за партньорство – ниво 4”. Обучението на всяко от... Вижте повече »

Онлайн курс “Заетост и безработица” започва от 12 април

Дистанционно обучение на тема “Заетост и безработица” започва от 12 април. Курсът е насочен към заети лица и е безплатен за тях. Всеки участник ще има достъп до курса в рамките на... Вижте повече »

Дистанционен курс “Дигитални умения за партньорство” ще се проведе през април

Дистанционен курс “Дигитални умения за партньорство” ще се проведе през април. Той е насочен към представители на БСК, КНСБ и областната и общинската администрация от Бургас, Варна, Велико Търново, Стара Загора и... Вижте повече »

Стартира обучение за заетите в сектор “Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело”

Безплатно онлайн обучение на тема „Финансиране на делегирани държавни дейности чрез общинските бюджети“ започва от 29 март, понеделник. То е насочено към заети лица, ангажирани с участие в преговори за колективен трудов... Вижте повече »

Курс за спецификите на КТД в сектор “Социални грижи” започва от 29 март

Дистанционно обучение на тема „Финансиране на делегирани държавни дейности чрез общинските бюджети“ започва от понеделник, 29 март. Курсът е безплатен и е насочен към заети лица, ангажирани с участие в преговори за... Вижте повече »

КНСБ – Благоевград валидира знанията на 120 помощник-възпитатели, вдигат им заплатите 

Регионалният съвет на КНСБ Благоевград, съвместно с областния координатор на Синдиката на българските учители и Центъра за професионално обучение към КНСБ, организираха и проведоха обучения за валидиране на професионални знания, умения и... Вижте повече »

Обучение „Специфики на КТД в хранително-вкусовата промишленост“ стартира от 15 февруари

Дистанционно обучение „Специфики в колективното трудово договаряне в хранително-вкусовата промишленост“ започва от понеделник, 15 февруари. Курсът е насочен към заети лица и е безплатен за тях. Всички дистанционни курсове на КНСБ се... Вижте повече »

Онлайн курс „Специфики в КТД в отраслите: търговия, кооперации, туризъм и услуги“ започва от 15 февруари

Дистанционно обучение „Специфики в колективното трудово договаряне в отраслите: търговия, кооперации, туризъм и услуги“ започва от 15 февруари. Курсът е насочен заети лица и е безплатен за тях. Той се провежда в... Вижте повече »