Позиция по проект на Постановление на МС за определяне размера на линията на бедност за 2023 г.

На 8.07.2022 г. на Портала за обществени консултации на Министерския съвет бе оповестен проект на постановление за определяне линията на бедност за 2023 г. Предложеният в Постановлението размер е 504 лв. или... Вижте повече »

Позиция на КНСБ във връзка с дейността на Консултативния съвет за зелената сделка

Във връзка с проведената дискусия на първото заседание на Консултативния съвет за Европейската зелена сделка (КСЕЗС), проведено на 05.07.2022 г., и конкретно поставена задача в Годишната програма на КСЕЗС: „Пътната карта да... Вижте повече »

Позиция на Национална федерация на енергетиците

Публикуваме Позиция на Националната федерация на енергетиците относно Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за енергетиката, одобрен на първо четене от Народното събрание. Становището е изпратено до президента Румен Радев, премиера... Вижте повече »

Протестна декларация от НБС “Висше образование образование и наука” – КНСБ 

Публикуваме протестна декларация на ВОН-КНСБ, изпратена днес до Народното събрание, министър-председателя на България, министрите на финансите и образованието  във връзка с разглеждането на второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на... Вижте повече »

ИССИ: Личната инфлация е много по-висока от официалната*

Ценовата стабилност на всяко национално стопанство е много важна, както за поддържането на устойчив реален икономически растеж, така и за повишаване на реалната покупателна способност на населението. За съжаление, ценовата стабилност у... Вижте повече »

КНСБ подкрепя работниците в градския транспорт на София, настоява отново за държавна субсидия от 178 млн.

КНСБ подкрепя справедливите искания на работещите в столичния градски транспорт и продължава да настоява държавата да го подкрепи финансово. Такава е практиката в много европейски държави, които прилагат регламент 1370 на ЕС,... Вижте повече »

Становище на КНСБ по новите предложения в НПВУ в сектор Енергетика

КНСБ активно участваше с мнения и становища в периода на представяне на различните версии и проектни фишове от Плана за възстановяване и устойчивост. За съжаление, окончателната версия на Плана не беше представена... Вижте повече »

Становище на РС на КНСБ-Благоевград по бюджета на община Благоевград за 2022 г.

Основните бюджетни взаимоотношения, приети в Закона за държавния бюджет на РБ за 2022 г. за община Благоевград, са в размер на 65 153,5 хил. лв. От тях 60 381,1 хил. лв. обща... Вижте повече »

Становище на КНСБ по актуализирания план за възстановяване и устойчивост към 11 март 2022 г.

Публикуваме становище на Конфедерацията на независимите синдикати в България по актуализирания Национален план за възстановяване и устойчивост, прието по време на заседанието на Изпълнителния комитет на КНСБ на 29 март 2022 година.... Вижте повече »

Становище на Регионален съвет-Габрово по бюджетите на общините в областта за 2022 г.

 В Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. са приети размерите на основните бюджетни взаимоотношения между централния бюджет и бюджетите на общините за 2022 г., като по общини за... Вижте повече »