Проведе се финална конференция за дигиталните умения на работещите

Финална конференция “Адаптивност, гъвкавост и сигурност на заетите чрез общи и специфични дигитални умения” се проведе днес. Събитието бе организирано в рамките на проект BG05M9OP001-1.128-0001 „Партньорство в дигитална среда“, финансиран от Оперативна... Вижте повече »

Стартираща пресконференция по Проект BG05M9OP001-1.128-0001 “Партньорство в дигитална среда”

Във връзка с изпълнение на Проект BG05M9OP001-1.128-0001 „Партньорство в дигитална среда”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, КНСБ организира Стартираща пресконференция по... Вижте повече »

КНСБ стартира проект BG05M9OP001-1.128-0001 “Партньорство в дигитална среда”

Проектът e финансиран от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, по процедура BG05M9OP001-1.128 – Развитие на дигиталните умения – Компонент 2. КНСБ изпълнява проекта в партньорство с Конфедерация на работодателите и индустриалците... Вижте повече »