Резултати от “Нарушения на трудовите права в България 2024” по федерации

Вижте повече »

Анкетна карта: Необходими стъпки към ефективното транспониране на Директивата за адекватни минимални работни заплати в ЕС

Вижте повече »

Текущи резултати от допитване “Нарушения на трудовите права в България 2024”

Вижте повече »

Филтриране на резултати от допитване “Нарушения на трудовите права в България” 2024

Вижте повече »

Допитване “Нарушения на трудовите права в България” 2024

  Вижте повече »

Стартираща пресконференция по Проект BG05SFPR002-1.005-0007 „Устойчиво развитие, чрез социално партньорство“

Във връзка с изпълнение на Проект BG05SFPR002-1.005-0007 „Устойчиво развитие, чрез социално партньорство“, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския съюз, КНСБ организира Стартираща пресконференция по проекта. На нея ще... Вижте повече »

КНСБ стартира проект №: BG05SFPR002-1.005-0007 „Устойчиво развитие, чрез социално партньорство“, финансиран от Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027, процедура BG05SFPR002-1.005 – СОЦИАЛНО ПАРТНЬОРСТВО

КНСБ изпълнява проекта в партньорство с Конфедерация на работодателите и индустриалците в България-КРИБ, Българска стопанска камара-БСК, Асоциация на индустриалния капитал в България-АИКБ, Българска търговско-промишлена палата-БТПП, Съюз за стопанска инициатива-ССИ и Министерство на... Вижте повече »