ИССИО проведе национална работна среща по проект MESMER+ 2022-2024 г.

Институтът за социални и синдикални изследвания и обучение на КНСБ организира днес, 4 юли, Национална работна среща – лаборатория за политики на тема „Участие и представителство на организациите от социалната и солидарната... Вижте повече »

СБУ проведе финална конференция по проект “Зелени училища”

Синдикатът на българските учители проведе днес заключителна конференция по проект “Зелени училища” за успешно екологично образование на учениците в начален етап. Той е реализиран по програма Еразъм+, като СБУ е координатор в... Вижте повече »

Проучвателно посещение на българските партньори по проект „Социален диалог за устойчиво развитие и достоен труд“ в Осло

БСК и КНСБ осъществяват проект 2021/336432 „Социален диалог за устойчиво развитие и достоен труд“, заедно с утвърдените ни норвежки партньори: Синдикалната конфедерация LO и Норвежката конфедерация на предприятията NHO. На 7 и... Вижте повече »

ФНСЗ проведе дискусионен форум на тема „Безопасност и здраве при работа“

Трети дискусионен форум на тема “Безопасност и здраве при работа” в рамките на партньорски проект №BG05SFOP001-2.025-0166 “Работодатели и синдикати от сектор Земеделие в диалог и действия за устойчиво управление на предизвикателствата и... Вижте повече »

ФНСМ участва в първата стреща по проекта BLER 2.0

На 24 януари 2023 г. се проведе първата среща по проекта „BLER 2.0: Засилване на участието на ниво съвет”, съфинансиран от Европейския съюз по програма „Информиране, консултиране и участие на представители на... Вижте повече »

Дигиталната трансформация на труда бе обсъдена на финалната конференция по проекта TransFormWork

Бързото навлизане на технологиите носи възможности, но и поражда опасения. Основното предизвикателство е свързано с контрола върху тях и дали вече не ни се изплъзва. Има ясен ръст на алгоритмите за управление.... Вижте повече »

Финална конференция по проект TransFormWork ще се проведе на 20 февруари

Конфедерацията на независимите синдикати в България организира заключителна конференция по проект „Социалните партньори заедно за дигиталната трансформация на света на труда. Нови измерения на социалния диалог, произтичащи от Автономното рамково споразумение по ... Вижте повече »

Проведе се вторият национален информационен ден по проекта “TransForm Work”

Вторият национален информационен ден по двугодишния проект на КНСБ „Социалните партньори заедно за дигиталната трансформация на света на труда. Нови измерения на социалния диалог, произтичащи от автономното рамково споразумение по дигитализация“ – ... Вижте повече »

КНСБ участва в трудова борса за граждани на трети държави

На 17 ноември КНСБ участва в трудова борса за граждани на трети държави. Домакин на събитието бе Българската търговско-промишлена палата. По време на откриването главният секретар на БТПП Васил Тодоров сподели, че Палатата... Вижте повече »

Центърът за професионално обучение на КНСБ с награда от НАПОО

ЦПО към КНСБ бе награден с почетен плакет и грамота за участие в инициативата на Националната агенция за професионално образование и обучение “Малки истории за професионално обучение”. Това се случи вчера по... Вижте повече »