Проведе се първа кръгла маса по проект за демокрацията на работното място – DIRECT II

На 8 март се проведе първата кръгла маса по проект „Разширяване и подобряване на демокрацията на работното място като предпоставка за хуманизиране на труда и работната среда – DIRECT II – VS/2020/0101″,... Вижте повече »

Проведено бе изследване за достъпа до пазара на труда на граждани на трети държави

Пандемията Covid-19 и последвалата икономическа криза ограничиха икономическата активност в различни сектори, а несигурността, създадена от икономическото забавяне, оказа ефект върху целия пазар на труда. В условията на спад на заетостта и... Вижте повече »