Обучение „Специфики на КТД в хранително-вкусовата промишленост“ стартира от 15 февруари

Дистанционно обучение „Специфики в колективното трудово договаряне в хранително-вкусовата промишленост“ започва от понеделник, 15 февруари. Курсът е насочен към заети лица и е безплатен за тях. Всички дистанционни курсове на КНСБ се... Вижте повече »