Нова синдикална организация бе учредена в център за обществена подкрепа в Нови пазар

Нова синдикална организация бе учредена в КСУ ЦОП “Хаячи” в гр. Нови пазар. Непосредствено след това в центъра за обществена подкрепа бе подписан и колективен трудов договор. Председател на СО е Венета... Вижте повече »

Две нови синдикални организации към ФНСДУО бяха учредени в Горна Оряховица

Две нови синдикални организации към Федерация на независимите синдикати от държавното управление и организации бяха учредени днес, 11 юли – при Кризисен център и Социална услуга “Приют”, гр. Горна Оряховица. На провелите... Вижте повече »

Нова синдикална организация бе учредена в ДКТ “Васил Друмев”, Шумен

Нова синдикална организация към НСФ “Култура” бе учредена вчера в ДКТ “Васил Друмев”, Шумен. За неин председател бе избрана Мария Мирчева. На учредителното събрание присъства и областният координатор на КНСБ Радостин Павлов.... Вижте повече »

Нова синдикална организация бе учредена в Център за настаняване от семеен тип, Смядово

Нова синдикална организация бе учредена днес в Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция 1 и 2 в Община Смядово. Към момента тя се състои от 23 членове.... Вижте повече »