КНСБ продължава да осигурява безплатен обяд в 12 трапезарии в страната

В дни на световна пандемия, довела до риск от безпрецедентна икономическа и социална криза, КНСБ продължава да изпълнява една от най-благородните си инициативи – да осигурява безплатен обяд на уязвими граждани с... Вижте повече »

701 потребители получават храна в трапезариите на КНСБ

Във връзка с обявеното санитарно извънредно положение и продължаващато действие на мерките за преодоляване на кризата, породена от пандемията с COVID – 19, по програма на Фонд „Социална закрила” ще бъде осигурено... Вижте повече »

690 потребителя ще получават храна в трапезариите на КНСБ по програма на Фонд “Социална закрила”

До края на извънредното положение 690 потребителя ще получават храна в трапезариите на КНСБ по програма на Фонд “Социална закрила”. Действащите обществени трапезарии към момента са 12 и се организират от КНСБ... Вижте повече »

КНСБ ще храни безплатно 351 души, изправени пред житейски трудности

В продължение на повече от 20 години, КНСБ помага на хора, изправени пред житейски трудности. Към момента 351 социално слаби, бездомни и самотни хора получават безплатна храна за обяд в обществени трапезарии... Вижте повече »

„Обществени трапезарии”

В продължение на повече от 15 години, КНСБ осъществява благородната си инициатива през зимните месеци на годината да осигурява безплатен обяд на крайно нуждаещи се лица. Целта е през тежкия зимен период... Вижте повече »